Årsmøtet støtta valkomiteen sitt framlegg til nye styremedlemmer, som vart røysta inn i styret før påske.

Ada Jakobsen frå NorthSea Container Line og Helge Gjøsæter frå Leirvik er nye medlemmer i styret til NCE Martime CleanTech frå og med 23. mars 2018. Følgjande styre vart vald av årsmøtet:

Ingve Sørfonn (Wärtsilä) – leiar

Ada Jakobsen frå NCL er nytt styremedlem i NCE Maritime CleanTech saman med Helge Gjøsæter frå Leirvik.

Liv Reidun Grimstvedt (Høyskolen på Vestlandet) – nestleiar
Asbjørn Tverdal (Haugaland Kraft)
Sigvald Breivik (NorLed/NorLines)
Kari Marvik (Christian Michelsen Research)
Bjørn Sundland (Gassnor)
Tor Inge Dale (SolstadFarstad)
Terje Johansen (Kværner)
Ada Jakobsen (NorthSea Container Line) – ny
Helge Gjøsæter (Lervik) – ny

Tore Dalseide (Dalseide Shipping Services) og Vermund Hjelland (Eidesvik) vart  vald som varamedlemmer.