Klyngeverkstaden i Rosendal var den største nokon sinne, men nær 100 deltakarar. Samlinga resulterte i mange gode innspel til aksjonar og innovasjonsprosjekt som deltakarane ynskjer at klynga skal jobba vidare med.

Tema for workshopane var: «Grøn cruisefart», «Mogelegheiter i offshore vind», «Kan deep sea bli lavkarbon?», «Smart digitalisering» og «Framtidas produksjonsteknologi». I linken nedanfor finn du ei oversikt over framlegg til aksjonar for klynga, samt ei kort oppsummering av gruppediskusjonane.

Rapport frå Rosendal

Presentasjonane frå samlinga er publisert her.