Chris Jørgen Rødland

TECO 2030 and Bergen Bunkers join the cluster

TECO 2030's new factory in Narvik, Norway. Photo: TECO 2030 NCE Maritime CleanTech is…


— A crucial decade for the decarbonization of the maritime industry

This decade is labeled as crucial for decarbonizing the maritime industry. Maritime…


New report on green maritime export released

Menon Economics has, on behalf of the Norwegian Ministry of Climate and Environment,…


Stadfestar verdsarvfjord-vedtaket

Photo: Shutterstock I 2018 bad Stortinget Regjeringa innføre krav om nullutslepp frå…


Unique cloud-based software eases the transition to low carbon shipping

Illustration: Shutterstock Digitalization and the use of data has had a huge impact in…


NCE Maritime CleanTech Shore Power Expert Group kickstarting 2021

Photo: Solstad Offshore In the cluster’s Shore Power Expert Group NCE Maritime CleanTech…


Maritime CleanTech og ei rekke partnarar får midlar til grøne forprosjekt

Maritime CleanTech og heile 9 klyngepartnarar er i samband med regjeringas nysatsing…


Framtidas fiskeflåte er grøn!

Innlegget ble fyrst publisert på Nett.no. Ordførar Bernt Brandal med fleire, kommenterer…


Regjeringas Klimaplan 2021-2030 foreslår kraftig auke i CO2-avgifta

I dag lanserte regjeringa Klimaplan 2021-2030. Regjeringa foreslår ein rekke krav og…