Marie Launes

Ikkje utset krav om nullutslepp i komande snøggbåtanbod

Skal me bidra til at verda utviklar klimaløysingane som trengst for å halde den globale…


Presentasjonane frå HAVlunsj

For å nå klimamåla våre treng verda ein energirevolusjon som krev nye løysingar og ny…


Statsbudsjettet: Tiltak for grøn skipsfart

Statsbudsjettet for 2020 inneheld ei viktig gåvepakke til fylkeskommunane: 80 millionar…


Nominer din kandidat til «Årets klyngebedrift»

I samarbeid med Sparebanken Vest har NCE Maritime CleanTech etablert prisen “Årets…


Få hjelp til å nå ut med bodskapen din

Me ønskjer vår nye kommunikasjonskonsulent Marius Knutsen velkommen til…


Millionstøtte til ny infrastruktur for hydrogen

NCE Maritime CleanTech set no i gang arbeidet med å etablera ei grøn verdikjede for…


Slik vil industrien erstatta ein klimaversting

Fem spanande konsept for utsleppsfrie hurtigbåtar vart presentert i Stjørdal 3.…


Hordaland fylke gir 2,7 millionar til tre nye prosjekt i klynga

NCE Maritime CleanTech får støtte til tre nye næringsutviklingsprosjekt. Det eine…


Let´s all meet at THE OCEAN

Welcome to the first ever edition THE OCEAN, a one-day conference taking place 17…


Sterk vekst i grøn maritim næring

Omsetning av teknologiar som reduserer utslepp av klima- eller miljøskadelege gassar…