Marie Launes

Årsmøte og val av styre i NCE Maritime CleanTech

Årsmøtet til NCE Maritime CleanTech vart arrangert digitalt 25. mars. - Det er gledeleg å…


Ny rapport: Effekt av korona på norsk eksportretta næringsliv

Korona-pandemien sin verknad på næringslivet er ulik alle andre krisar som har ramma…


«Krisetiltak i eit Kinderegg: Arbeidsplassar, grøn omstilling og auka eksport»

Kronikk av dagleg leiar i NCE Maritime CleanTech Hege Økland, publisert på Sysla.no…


Årsmelding for 2019: Historisk høg aktivitet

2019 vart eit år med eit all-time-high aktivitetsnivå i NCE Maritime CleanTech. I løpet…


Nye moglegheiter for EU-finansiering

Framover kjem det fleire EU-utlysingar som vil vera høgaktuelle for partnarane i klynga.…


Will lead the ammonia EU project

Tore Boge has joined NCE Maritime CleanTech as Project Manager. His main task will be to…


New member with a truly global outreach

“Norway has taken a leading role in the green shift within shipping. With our global…


Four new companies join the cluster

In February four new companies were accepted as partners in NCE Maritime CleanTech. The…


Til minne om Arne Jakobsen

Det var med stor sorg me tok imot meldinga om at Arne Jakobsen, grunnleggjaren av North…


PILOT-E midlar til forsyningskjede for flytande hydrogen

BKK, Equinor og Air Liquide står i front for eit nytt initiativ som ønskjer å byggja opp…