Marie Launes

Not another standard conference

THE OCEAN is launching a new meeting arena for sharing of knowledge, cooperation and…


Fellesbrev om grøn skipsfart

Me har store forventningar når regjeringa no skal leggja sin nye handlingsplan for grøn…


Årsmeldinga 2018

2018 var nok eit år med stor aktivitet for NCE Maritime CleanTech. I årsmeldinga vår kan…


Bjørn Sundland ny styreleiar i NCE Maritime CleanTech

Bjørn Sundland erstattar Ingve Sørfonn som styreleiar i NCE Maritime CleanTech. Bjørn…


Nasjonal hydrogenstrategi under utarbeiding

OED og KLD samarbeider no om utarbeiding av regjeringas hydrogenstrategi. Dei to…


Solstad Offshore Awarded for Outstanding Environmental Performance

In January cluster partner Solstad Offshore was awarded ConocoPhillips Norway’s annual…


Bli med NCE Maritime CleanTech til Nor-Shipping

NCE Maritime CleanTech vil sjølvsagt vera til stades på Nor-Shipping i Oslo 4.-7. juni…


Strengare klimakrav viktig for industrien

Dagleg leiar i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland, var ein av innleiarane på Solamøtet…


ZeFF: Towards zero emission fast ferries

Five of the cluster partners in NCE Maritime CleanTech are cooperating to develop a zero…


Testfasilitetar for offshore vind inn i katapult-senter

Klyngepartnar UNITECH har inngått ein avtale om kjøp av den flytande havvindmølla Hywind…