Marie Launes

Solstad Offshore Awarded for Outstanding Environmental Performance

In January cluster partner Solstad Offshore was awarded ConocoPhillips Norway’s annual…


Bli med NCE Maritime CleanTech til Nor-Shipping

NCE Maritime CleanTech vil sjølvsagt vera til stades på Nor-Shipping i Oslo 4.-7. juni…


Strengare klimakrav viktig for industrien

Dagleg leiar i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland, var ein av innleiarane på Solamøtet…


ZeFF: Towards zero emission fast ferries

Five of the cluster partners in NCE Maritime CleanTech are cooperating to develop a zero…


Testfasilitetar for offshore vind inn i katapult-senter

Klyngepartnar UNITECH har inngått ein avtale om kjøp av den flytande havvindmølla Hywind…


Nye moglegheiter for støtte til hydrogen- og brenselcelleprosjekt

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) kjem no med ei ny utlysing innanfor…


Klynga styrka med ny prosjektleiar

I januar vart klyngeadministrasjonen styrka med ein ny prosjektleiar. Med sin operative…


Ny hav-katapult skal styrka norsk industri

Eit nytt nasjonalt testsenter for utvikling av grøne energisystem er no i drift på Stord.…


Klynga nærmar seg 100 medlemmer

Tre nye selskap vart tatt opp som partnarar i NCE Maritime CleanTech i november; Apply…


New hydrogen projects to accelerate the technology shift

Cluster partners in NCE Maritime CleanTech are involved in four revolutionary hydrogen…