Marie Launes

HySHIP project clinches EUR 8m funding award

Ground-breaking maritime innovation project is granted EUR 8m in European funding as…


Kven blir årets klyngepartnar i 2020?

  I samarbeid med Sparebanken Vest har NCE Maritime CleanTech etablert prisen…


GHG emissions not on track

In NCE Maritime CleanTech and Maritime Bergen’s Expert Group for Deep Sea Shipping…


Inviterer til norsk-kinesisk hydrogensamarbeid

Kina skal satsa på hydrogen og spår ein etterspurnad på 60 millionar tonn i 2050. 7000…


Ber om at 2026-vedtaket blir ståande

Kravet om utsleppsfrie fjordar innan 2026 er eit døme på ein ambisiøs politikk me treng…


Verdens første fullskala test av ammoniakkmotor

Klyngepartnar Wärtsilä skal utføra verdas første langtidstest av ammoniakk som drivstoff…


New report on alternative fuels for express boats

Life cycle GHG emissions distributed over production of propulsion system, use phase,…


Industrien ventar på nullutsleppsanbod

Noregs første hydrogenferje, på sambandet Hjelmeland-Skipavik-Nesvik, skal driftast av…


PILOT-E 2020: Høgaktuell for klyngedeltakarar

PILOT-E er eit samarbeid mellom Forskingsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Det er eit…


Mongstad selected for planned hydrogen production plant in Norway

Mongstad Industrial Park has been selected as the location for what could become Norway’s…