Marie Launes

DNB melder seg inn i klynga

I februar vart Noregs største bank medlem i NCE Maritime CleanTech. Med seg inn i klynga…


«HAVlunsj» med fokus på grøn havbruksteknologi

Over 70 teknologisvoltne gjester fekk ein smak av noko av det som finns av nye idear og…


Klynga med på å forma framtidas utdanning

Den raske og grøne utviklinga i maritim sektor endrar kompetansekrava til framtidas…


Skal forska på nytteeffekten til autonome skip

Samstundes med at utviklinga av autonome skip går for fullt i industrien, skal eit nytt…


Klyngeprosjekt bryt barrierar for konteinartransport til sjøs

Klyngeprosjektet «Short Sea Pioneer» har funne ut korleis ein kan laste og losse…


Awarded 11.7 Million Euros to develop all-electric high-speed passenger vessel

Rogaland County Municipality and NCE Maritime CleanTech has been awarded 11.7 Million…


Vil utvikla offshorefartøy med null utslepp

Gjennombrotet for hydrogen i skipsfarten kan vera like rundt hjørnet. I eit nytt…


Nytt prosesskip gjer fiskeslam om til ein ressurs

Klyngepartnarane AquaPro og Wärtsilä Ship Design har fått støtte av NCE Maritime…


Great potential for collaboration between Norway and Canada

The Canadian province of British Columbia has very ambitious targets for emission…


Ny Regjering lovar ein ambisiøs klima- og miljøpolitikk

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la i helga frem ein ny regjeringsplattform. NCE…