Marie Launes

Politisk ressursgruppe: Eit talerøyr for heile klynga

NCE Maritime CleanTech har ein viktig posisjon når det gjeld påverking av nasjonale og…


Få hjelp til å nå ut med bodskapen din

Det skjer mykje spanande i klynga for tida. Vår nye kommunikasjonskonsulent Peter Tubaas…


Konkurransen om verdas fyrste hydrogen-hurtigbåt er i gong

Verdas fyrste hydrogendrivne hurtigbåt er no eit steg nærare realisering etter at…


Klynga tildelt midlar til dansk-norsk materialsamarbeid

NCE Maritime CleanTech er tildelt 250.000 kroner frå Innovation Express for å bidra til…


India can become a massive market for green solutions

We see great international potential for Norwegian environmental technology. In December…


Inpower, Tectrans og Teknotherm melder seg inn i klynga

På styremøtet i november vart tre nye selskap tatt inn som medlemmer av klynga. – At me…


Stort engasjement for smarte og grøne løysingar

Engasjerande innlegg og heite debattar kjenneteikna NCE Martime CleanTech sin…


Norwegian environmental technology showcased in Singapore

The Norwegian maritime cluster has a world-leading position within electrification,…


Skal utvikla grøne cruiseskip

Om Wärtsilä og Hardcruise får det som dei vil, kan turistane i framtida oppleva Hardanger…


Gir midlar til fem nye innovasjonsprosjekt

NCE Maritime CleanTech var nok ein gong blant vinnarane av innovasjonsmidlar frå…