Marie Launes

NCE Maritime CleanTech møter statsministeren om grøn vekst etter koronakrisa

NCE Maritime CleanTech er ein av ti organisasjonar som i dag møter statsministeren for å…


Ambitious decarbonization targets in a new reality

The world might have come to a stop, but our collaboration towards Decarbonization of…


Beyonder og Westcon Power & Automation nominert til SIVA-prisen

To av våre klyngepartnarar er blant dei nominerte til årets Siva-pris. Prisen løftar fram…


FoU-midlar for klyngebedriftene i krisetid

Den 16.april heldt Forskningsrådet og MobiFORSK eit webinar for medlemsbedriftene i…


Innovasjon Norge klare til å bistå klyngebedrifter med ekstra midlar

Den 15. april heldt Innovasjon Norge eit webinar for medlemsbedriftene i klynga. Her gav…


Vestlandet hardast råka av krisa

Ein ny rapport frå Menon anslår at uansett kor djup og langvarig koronakrisa bli, så er…


Marknadsdialog om utvikling og drift av nullutslepps hurtigbåt

Fire av dei fem konsepta som vart presentert for Trøndelag fylke i 2019 har med partnarar…


Ny tiltakspakke for grøn skipsfart

I dag la Stortinget fram ein ny tiltakspakke som skal bidra til å sikra bedrifter og…


Jobbar for industrien

NCE Maritime CleanTech har sett ned ein eigen «task force» som jobbar kontinuerleg med å…


Webinar: EU-finansiering til grøne prosjekt

Framover kjem det fleire EU-utlysingar som vil vera høgaktuelle for partnarane i klynga.…