Marius Knutsen

Grøn maritim omstilling med Innovasjon Norge

Har du nye prosjektidear som bør testast? Ønsker du å høyra korleis du kan bruka klynga…


Ikkje tid til fleire utsetjingar

Fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune tilrår å utsetje innføring av nullutslepps…


Grøn flåtefornying – nye støtteordningar

Regjeringa har nyleg lansert ei kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og ei…


Maritime CleanTech joins technology platform Waterborne

The cluster expands its international network in the search for new clean maritime…


Styrkar klyngeadministrasjonen

Veronica Charlotte Haugan, prosjektleiar innovasjon, NCE Maritime CleanTech. Auka…


Digitale møtestader for travle klyngedeltakarar

Maritime CleanTech arrangerer mange klyngeaktivitetar i haust. Me følgjer sjølvsagt…


EU launches hydrogen strategy

– Renewable and low-carbon hydrogen can contribute to reduce greenhouse gas emissions…


Skal hybridisera skuleskipet «Gann»

Får 6,4 millionar kroner i auka statsstøtte. – Dette er eit utruleg viktig tilskot til…


Ingeniørstudent fekk sommarjobb i klyngeadministrasjonen

Marthe Vågen (23) tek snart fatt på masterutdanninga på Energi og miljø ved NTNU. Før det…


Vil bruka flytande terminalar til andre drivstoff i  framtida

  Höegh LNG har brei erfaring og infrastruktur for LNG rundt om i heile verda. Som…