Marius Knutsen

Aiming for an international position on shore power

– By gathering forces, we can speed up the development within shore power solutions and…


Building the world’s first test centre for green energy carriers

Norways Prime Minister Erna Solberg together with Bernt Skeie (Prototech), Willie Wågen…


Grøn maritim omstilling med Innovasjon Norge

Har du nye prosjektidear som bør testast? Ønsker du å høyra korleis du kan bruka klynga…


Ikkje tid til fleire utsetjingar

Fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune tilrår å utsetje innføring av nullutslepps…


Grøn flåtefornying – nye støtteordningar

Regjeringa har nyleg lansert ei kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og ei…


Maritime CleanTech joins technology platform Waterborne

The cluster expands its international network in the search for new clean maritime…


Styrkar klyngeadministrasjonen

Veronica Charlotte Haugan, prosjektleiar innovasjon, NCE Maritime CleanTech. Auka…


Digitale møtestader for travle klyngedeltakarar

Maritime CleanTech arrangerer mange klyngeaktivitetar i haust. Me følgjer sjølvsagt…


EU launches hydrogen strategy

– Renewable and low-carbon hydrogen can contribute to reduce greenhouse gas emissions…


Skal hybridisera skuleskipet «Gann»

Får 6,4 millionar kroner i auka statsstøtte. – Dette er eit utruleg viktig tilskot til…