Peter Tubaas

Massterly vil flytta gods frå veg til sjø

NCE Maritime CleanTech sin nyaste deltakar, Massterly, vil gjera nærskipsfarten…


Skal kartleggja verdiskapinga til elferjene

Over 70 elektriske ferjer vert tekne i bruk langs noregskysten dei neste tre åra.…


Presentasjonar frå årskonferansen 2018

Velkommen til årskonferansen - Hege Økland, NCE Maritime CleanTech Klimapolitikken mot…


Development of green cruise concepts

Stricter regulations and green ambitions within the cruise industry creates a need for…


How hydrogen can revolutionize maritime transport

Just over two years from now, you might be standing on the deck of the vessel that became…


Klyngedeltakarar venter på avgjerd om hydrogenferje

Her på Hjelmeland-Skipavik-Nesvik-sambandet i Ryfylke kjem det i 2021 ei heilelektrisk og…


- Ei klynge som ligg i front på utvikling av grøn teknologi

Ordførar Gaute Epland (th) i samtale med Steinar Røgenes og Karl Petter Løken i Kværner…


Me inviterer klyngeverksemder til «matchmaking» i Canada og USA

Klyngeverksemder kan enno melda seg på Global Growth-programmet, som denne gangen tek for…


Batteries beyond short-sea shipping

Deep sea ship owner SinOceanic is one of the newest additions to NCE Maritime CleanTech.…


Tre nye innovasjonsprosjekt i klynga

NCE Maritime CleanTech er tildelt 450.000 frå Innovasjon Norge gjennom Innovasjonsrammen…