Peter Tubaas

Time for more sustainable regulations at sea

To reduce emissions to air and discharge to sea, and accelerate technology development,…


Klyngeverksemder markerte seg på SMM

NCE Maritime CleanTech var sjølvsagt på plass under verdas største skipsbyggjarmesse SMM…


I gang med etablering av nasjonalt katapult-senter

NCE Maritime CleanTech leiar etableringa av eit nytt katapultsenter som skal tilby…


Studentar på safari fekk læra om innovasjon i industrien

  Student Jostein Hella frå HVL i Bergen (i midten) er nysgjerrig på korleis…


Klyngeprosjekt skal optimalisera maritime batterisystem

Klyngeverksemdene CFD Marine og Grenland Energy har fått støtte av NCE Maritime CleanTech…


No kan du søka midlar frå Innovasjonsrammen

Mange av våre klyngeverksemder har vidareutvikla sine idear med støtte frå…


Studentar sette lupen på batterihybride offshorefartøy

Tre studentar har med støtte frå mellom anna Østensjø, Eidesvik og NCE Maritime CleanTech…


Bak kulissane i IMO-forhandlingane: Mot grønare internasjonal skipsfart

VIDEO: Under klyngeverkstaden i Rosendal gav fagdirektør Sveinung Oftedal frå Klima- og…


Jaktar energitjuvar på boreriggar

I eit prosjekt støtta av NCE Maritime CleanTech gjennom Innovasjonsrammen kartlegg…


Energetic battery discussions at cluster seminar

Battery is a hot topic in the maritime sector. Ageing, life span, prices and operating…