Frå samarbeidprosjekt til kommersialisering: IPR og kontraktar

January 22 at 10:0014:00

Korleis sikra rettane dine frå utviklingsprosjekt til kommersiell fase? Saman med klyngepartnarane Kluge advokatfirma og Atheno arrangerer NCE Maritime CleanTech … Continue reading Frå samarbeidprosjekt til kommersialisering: IPR og kontraktar