EU launches hydrogen strategy

– Renewable and low-carbon hydrogen can contribute to reduce greenhouse gas emissions ahead of 2030, to the recovery of the EU economy, and is a key building block towards a climate-neutral and zero pollution economy in 2050, by replacing fossil fuels and feedstock in hard-to-decarbonise sectors, writes the European Commission.

Read More

Skal hybridisera skuleskipet «Gann»

Får 6,4 millionar kroner i auka statsstøtte.

Read More

Inviterer til norsk-kinesisk hydrogensamarbeid

Hydrogen er ein sentral del av Kina sin framtidige energistrategi. Eit nytt skalleringsprogram skal hjelpa våre klyngepartnarar å utnytta moglegheitene den kinesiske hydrogensatsinga gir for norsk industri.

Read More

Ber om at 2026-vedtaket blir ståande

Kravet om utsleppsfrie fjordar innan 2026 er eit døme på ein ambisiøs politikk me treng meir av for å få fart på utviklinga av utsleppsfrie skip og infrastruktur for fornybare energikjelder.

Read More

Verdens første fullskala test av ammoniakkmotor

Klyngepartnar Wärtsilä skal utføra verdas første langtidstest av ammoniakk som drivstoff i ein marin firetakts forbrenningsmotor. Testen skal utførast hos Sustainable Energy katapultsenter på Stord.

Read More

Ingeniørstudent fekk sommarjobb i klyngeadministrasjonen

Marthe Vågen (23) tek snart fatt på masterutdanninga på Energi og miljø ved NTNU. Før det skal ho tilbringa sommaren i NCE Maritime CleanTech.

Read More