Framtidas fiskeflåte er grøn!

Ordførar Bernt Brandal med fleire, kommenterer regjeringas føreslegne Klimaplan, og dei frykta konsekvensane for fiskerinæringa. Ei auke i CO2-avgifta og nedtrapping av refusjonsordninga kan heilt klart opplevast som utfordrande for mange aktørar. Samstundes er det gjennom samarbeid ein løyser dei store utfordringane verda står ovanfor, og difor er det no viktig at gode krefter går saman for å skape framtidas fiskeflåte.

Read More

På jakt etter nye utfordringar?

NCE Maritime CleanTech søker ein person som kan bidra med god og effektiv prosjekt– og økonomistyring i eit spennande nyskapingsmiljø.

Read More

When the world locked down, Powerzeek launched a brand-new marketplace for clean maritime fuel

– There is no such thing as bad timing. It´s a lot of hard work building a company no matter how good or bad  times are, says CEO of new cluster member Powerzeek, Dag Lilletvedt.

Read More

Regjeringas Klimaplan 2021-2030 foreslår kraftig auke i CO2-avgifta

I dag lanserte regjeringa Klimaplan 2021-2030. Regjeringa foreslår ein rekke krav og tiltak som tar skipsfarten i grønare retning, men er likevel for lite ambisiøs innan sektorar som offshore og havbruk.

Read More

Breeze Ship Design prepared and eager to decarbonize the maritime industry

With long experience and a broad portfolio of ship designs new cluster partner Breeze Ship Design is ready to collaborate with other cluster members on decarbonizing the world's maritime industry.

Read More

Green shipping experts begin activities for zero emission future

CEO in Maritime CleanTech, Hege Økland participated in the first workshop of The Green Shipping Expert Group (GSEG) of the EU-funded project STEERER (Structuring Towards Zero Emission Waterborne Transport).

Read More