Eight new partners strengthening our cluster 

RINA, Auxios, Heinzmann, Argeo, SeaTracker, Herde Kompositt and Rødne have all joined Maritime CleanTech during the last month, ready to explore new technologies and innovation collaboration.

Read More

Digitalisering og automatisering i framtidas ferjesamband

Statens vegvesen inviterer 29. september til dialogkonferanse om digitalisering og automatisering av ferjesambandet Lavik - Oppedal

Read More

Strengthening the administration for internationalization

Jan Norbeck and Tonje Hovland have joined our administration, ready to follow up cluster partners regarding green innovation and international opportunities.  

Read More

Join CleanTech labs: register now!

Welcome to our annual workshop(s) dedicated to cleaner maritime solutions. This is a unique opportunity for joint problem-solving in collaboration with leading experts from the industry. Secure your place now!

Read More

Frå pilot til eksport – ny internasjonal satsing i klynga

Bedriftene i Maritime CleanTech utviklar maritime miljøteknologiar i verdsklasse. Korleis kan me nå meir ut i internasjonale marknader? No bistår me klyngepartnarar til å finna løysingar. 

Read More

Maritime CleanTech at Arendalsuka 2021

Cleaner maritime solutions and business was high on the agenda at Arendalsuka 2021. All our sessions are available for streaming here.

Read More