Studentar sette lupen på batterihybride offshorefartøy

Tre studentar har med støtte frå mellom anna Østensjø, Eidesvik og NCE Maritime CleanTech sett nærmare på korleis reiarlaga nyttar batteri i offshorefartøya sine.

Read More

Rapporten frå Rosendal er klar

Klyngeverkstaden i Rosendal var den største nokon sinne, men nær 100 deltakarar. Samlinga resulterte i mange gode innspel til aksjonar og innovasjonsprosjekt som deltakarane ynskjer at klynga skal jobba vidare med.

Read More

Bak kulissane i IMO-forhandlingane: Mot grønare internasjonal skipsfart

Under klyngeverkstaden i Rosendal ga fagdirektør Sveinung Oftedal frå Klima- og miljødepartementet klynga unik innsikt i korleis IMO-forhandlingane om kutt i utsleppa i internasjonal skipsfart gjekk føre seg.

Read More

Nytt prosjekt skal bidra til raskare utrulling av hydrogen

I eit nytt prosjekt skal NCE Maritime CleanTech bidra til raskare og meir effektiv utrulling av hydrogen som drivstoff for skipsfarten.

Read More

Klynga godt synleg på Electric & Marine World Expo

NCE Maritime CleanTech var godt representert på Electric & Hybrid Marine World Expo i Hamburg denne veka. Fleire av partnarane våre kom også med spanande nyheiter.

Read More

Step Solutions og NORsteam tatt opp i klynga

Step Solutions og NORsteam er tatt inn som nye partnarar i klynga. Sistnemnte selskap har som mål å vinna America's cup, med norsk teknologi og kompetanse om bord.

Read More