Sterk vekst i grøn maritim næring

Ein ny rapport initiert av blant anna NCE Maritime CleanTech viser at omsetning av teknologiar som reduserer utslepp av klima- eller miljøskadelege gassar innan maritim næring har tredobla seg dei siste fem åra.

Read More

Vurderer hydrogenferje på Vestfjordsambandet

Statens Vegvesen vurderer sterkt å krevja hydrogen-elektriske ferjer på Vestfjordsambandet frå 2023/2024. No inviterer dei industrien til dialog.

Read More

Industrien vil ha grønt skifte i hurtigbåt-sektoren

- Teknologien for å gjera alle hurtigbåtruter i Noreg utsleppsfrie vil vera klar i 2023, seier fire norske industrikonsortium og NCE Maritime CleanTech.

Read More

The dream of the perfect waste stream

To reach ambitious environmental targets, it is crucial that the cruise industry becomes greener. Cluster partner Scanship provide solutions helping the industry to more sustainable operations.

Read More

Ikkje bekymra etter hydrogeneksplosjon

Eksplosjonen i Sandvika er uheldig, men den gjer oss ikkje bekymra for framtida til hydrogen som energiberar for skip, seier prosjektleiar i NCE Maritime CleanTech, Paul Helland.

Read More

Ballard Europe joins the cluster

In June NCE Maritime CleanTech’s first non-Norwegian partner, hydrogen fuel cell experts Ballard Power Systems Europe, was accepted as member of the cluster. They were joined by LOS Gruppen and battery innovators Beyonder.

Read More