New member with a truly global outreach

"With our ambitions within the green shift of shipping we see that several of our companies can benefit from closer contact with the cluster’s members", says new cluster member Wilhelmsen.

Read More

Four new companies join the cluster

Hy2gen, Siem Offshore, Smart Automation and Wilhelmsen are new partners in NCE Maritime CleanTech.

Read More

Lanserte nye grøne støtteordningar

På Enovakonferansen lanserte Enova tre nye støttetilbod for å få fart på bruken av strøm fra land til skip i norske hamner. Kombinasjonen av målretta støtte til infrastruktur på land og ei enkel støtteordning for fartøy skal bidra til å bygga ein levedyktig marknad for landstraum.

Read More

Har du ein grøn ide du vil testa ut? Ta kontakt med vår nye inkubator

Det er eit stort vekstpotensiale i norsk utvikling av energiløysingar for havnæringar og landbaserte næringar. Dette skal nystarta CleanTech Energy Incubator ta tak i.

Read More

Flagships project wins Hydrogénies Trophy

The European innovation project FLAGSHIPS has been awarded the Hydrogénies award for its innovative work within the field of hydrogen in the maritime sector.

Read More

Karbonfangst om bord på skip? Tech Update gav oss innsikt

Noreg er leiande på utvikling av både grøn skipsfart og CCS-teknologi. Kva om det møtest lokalt på skip? Det var tema då me samla klynga på Mongstad i januar.

Read More