Norled to develop the world’s first hydrogen ferry

Norled has won the tender for the world's first hydrogen-electrical ferry. The project is a confirmation of the clusters world-leading position within the development of new green maritime solutions.

Read More

Klyngedeltakarar venter på avgjerd om hydrogenferje

I månadsskiftet offentleggjer Statens vegvesen kva for reiarlag som får kontrakten på verdas første hydrogenferje. Ei rekkje klyngedeltakarar er involvert i dei ulike konsortia.

Read More

Skal kutta utslepp i alle sektorar

Klima- og miljødepartementet jobbar for tida med ein sektorvis handlingsplan for kutt i utslepp frå skipsfarten. NCE Maritime CleanTech er ein av aktørane som har gitt innspel til arbeidet.

Read More

– Ei klynge som ligg i front på utvikling av grøn teknologi

Stord kommune er ein av dei nyaste deltakarane i NCE Maritime CleanTech, og ordførar Gaute Epland synest det var på høg tid kommunen vart med på laget.

Read More

Me inviterer klyngeverksemder til «matchmaking» i Canada og USA

Klyngeverksemder kan enno melda seg på Global Growth-programmet, som denne gangen tek for seg Canada og USA. Me har snakka med Innovasjon Norge sin rådgjevar i Canada om kvifor ein burde gripa denne eksklusive sjansen.

Read More

Batteries beyond short-sea shipping

Deep sea ship owner SinOceanic is one of the newest additions to NCE Maritime CleanTech. The company has ambitious plans to make their fleet of container vessels more energy efficient and environmentally friendly.

Read More