Oppdatert guide til verkemiddelapparatet

We´ve gathered relevant information on different funding possibilities in this guide (only for cluster participants and in Norwegian).

Read More

Maritim næring ber politikarane om strengare krav

NCE Maritime CleanTech og Zero sitt seminar om utsleppsfri maritim sektor gav politikarane tydelege signal på at norsk maritim næring er klare for å levera utsleppsfrie løysingar i ei rekkje sektorar.

Read More

Norwegian delegation visits Seattle WA

Washington State and the Norwegian Embassy in Washington DC have invited Norwegian maritime industry actors within electrification to meet the shipping industry in Seattle WA on May 3-4.

Read More

Årsmelding 2017

2017 var eit svært innhaldsrikt år for NCE Maritime CleanTech. I årsmeldinga vår kan du lesa meir om klynga, våre innovasjonsprosjekt og dei viktigaste hendingane i 2017.

Read More

To nye styremedlemmer

Årsmøtet støtta valkomiteen sitt framlegg til nye styremedlemmer, som vart røysta inn i styret før påske.

Read More

Gründerverksemder finn partnarar i klynga

Ein skal gjennom eit trongt nålauge for å lykkast som gründer, men det hjelper med eit miljø rundt seg som gir tilgang på industriell kompetanse og eit stort nettverk.

Read More

Our guide to project funding

We have updated our guide to project funding.

View guide

Watch us on Vimeo!

We have our own video-section on Vimeo.

Watch our videos

Student collaborations

We connect educational insitutions and students with the industry. 

Learn more