Vestlandet hardast råka av krisa

Ein ny rapport frå Menon anslår at uansett kor djup og langvarig koronakrisa bli, så er det Vestlandet som blir hardast råka.

Read More

Marknadsdialog om utvikling og drift av nullutslepps hurtigbåt

Trøndelag, Vestland og Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer industrien til dialog om vidare utvikling, bygging, pilotering og drift av utsleppsfrie hurtigbåtar innan 2024.

Read More

Ny tiltakspakke for grøn skipsfart

I dag la Stortinget fram ein ny tiltakspakke som skal bidra til å sikra bedrifter og arbeidsplassar. Fleire av tiltaka er direkte retta inn mot arbeidet med grøn skipsfart.

Read More

Jobbar for industrien

NCE Maritime CleanTech har sett ned ein eigen «task force» som jobbar kontinuerleg med å gi innspel til regionale og nasjonale krisepakkar for industrien.

Read More

Webinar: EU-finansiering til grøne prosjekt

Innovasjon Norge inviterer norske SMBar til webinar for å lera meir om utlysinga og søknadsprsossesen til akseleratorprogrammet til European Innovation Council (EIC).

Read More

Årsmøte og val av styre i NCE Maritime CleanTech

Årsmøtet til NCE Maritime CleanTech vart arrangert digitalt 24. mars. - Det er gledeleg å sjå tilbake på eit år med ei historisk høgt aktivitetsnivå i klynga, sa styreleiar Bjørn Sundland.

Read More