Bli med NCE Maritime CleanTech til Nor-Shipping

NCE Maritime CleanTech vil sjølvsagt vera til stades på Nor-Shipping i Oslo 4.-7. juni 2019.  No tilbyr me partnarane i klynga å delta på ein fellesstand i messa sin mest profilerte hall.

Read More

Collaboration towards greener cruising

We need to aim for a greener cruise industry. This is a very important strategic task for the companies in NCE Maritime CleanTech. Together with major cruise lines like Carnival and RCCL, and other important industry partners, we've started our work on developing the future's concept for greener cruising.

Read More

Strengare klimakrav viktig for industrien

Dagleg leiar i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland, var ein av innleiarane på Solamøtet 2019. Eit viktig tema var korleis strengare klimakrav kan gi store moglegheiter for norsk industri.

Read More

How hydrogen can revolutionize maritime transport

Just over two years from now, you might be standing on the deck of the vessel that became the world’s first zero emission car ferry powered by hydrogen. Three cluster partners play significant roles in making this happen; Norled, Westcon Power & Automation and LMG Marin.

Read More

ZeFF: Towards zero emission fast ferries

Five of the cluster partners in NCE Maritime CleanTech are cooperating to develop a zero emission fast ferry concept for both battery and hydrogen operation.

Read More

Testfasilitetar for offshore vind inn i katapult-senter

Klyngepartnar UNITECH har inngått ein avtale om kjøp av den flytande havvindmølla Hywind Demo frå Equinor. Det gjer at katapulten Sustainable Energy kan tilby små og mellomstore verksemder endå betre infrastruktur for testing av havbaserte energiløysingar.

Read More