Ledige stillingar i NCE Maritime CleanTech

NCE Maritime CleanTech søkjer ny prosjektleiar, samt nyutdanna kandidatar innanfor industriell økonomi og teknologileiing, maritim teknologi eller økonomi og administrasjon.

Read More

No kan du søka midlar frå Innovasjonsrammen

Mange av våre klyngeverksemder har vidareutvikla sine idear med støtte frå Innovasjonsrammen og NCE Maritime CleanTech. No er utlysinga for hausten kome, og fristen for å søkja er 15. september.

Read More

Studentar sette lupen på batterihybride offshorefartøy

Tre studentar har med støtte frå mellom anna Østensjø, Eidesvik og NCE Maritime CleanTech sett nærmare på korleis reiarlaga nyttar batteri i offshorefartøya sine.

Read More

Rapporten frå Rosendal er klar

Klyngeverkstaden i Rosendal var den største nokon sinne, men nær 100 deltakarar. Samlinga resulterte i mange gode innspel til aksjonar og innovasjonsprosjekt som deltakarane ynskjer at klynga skal jobba vidare med.

Read More

Bak kulissane i IMO-forhandlingane: Mot grønare internasjonal skipsfart

Under klyngeverkstaden i Rosendal ga fagdirektør Sveinung Oftedal frå Klima- og miljødepartementet klynga unik innsikt i korleis IMO-forhandlingane om kutt i utsleppa i internasjonal skipsfart gjekk føre seg.

Read More

Nytt prosjekt skal bidra til raskare utrulling av hydrogen

I eit nytt prosjekt skal NCE Maritime CleanTech bidra til raskare og meir effektiv utrulling av hydrogen som drivstoff for skipsfarten.

Read More