Massterly vil flytta gods frå veg til sjø

NCE Maritime CleanTech sin nyaste deltakar, Massterly, vil gjera nærskipsfarten konkurransedyktig med vegtrafikk ved hjelp av digitalisering og autonomi. Det kan gje store gevinstar for tryggleik, miljø og økonomi.

Read More

Solstad Offshore Awarded for Outstanding Environmental Performance

Three ongoing battery hybrid upgrade projects has won Solstad Offshore the ConocoPhillips Norway’s annual ‘Award for Outstanding Environmental Performance’.

Read More

Skal kartleggja verdiskapinga til elferjene

Over 70 elektriske ferjer vert tekne i bruk langs noregskysten dei neste tre åra. NHH-student Andreas Kleiven skal sjå nærmare på korleis elferjeprosjekta verkar inn på økonomien og sysselsettinga til den maritime industrien.

Read More

North-American interest in green maritime solutions

Our member companies gained much attention for their clean maritime solutions when visiting USA and Canada this week.

Read More

Presentasjonar frå årskonferansen 2018

Her finn du alle presentasjonane frå NCE Maritime CleanTech sin årskonferanse på Solstrand (berre for medlemmer).

Read More

Development of green cruise concepts

We have gathered major cruise lines, technology companies from the cluster and other important actor in an innovation project to develop the future's green cruise concept.

Read More