– Ei klynge som ligg i front på utvikling av grøn teknologi

Stord kommune er ein av dei nyaste deltakarane i NCE Maritime CleanTech, og ordførar Gaute Epland synest det var på høg tid kommunen vart med på laget.

Read More

Me inviterer klyngeverksemder til «matchmaking» i Canada og USA

Klyngeverksemder kan enno melda seg på Global Growth-programmet, som denne gangen tek for seg Canada og USA. Me har snakka med Innovasjon Norge sin rådgjevar i Canada om kvifor ein burde gripa denne eksklusive sjansen.

Read More

Batteries beyond short-sea shipping

Deep sea ship owner SinOceanic is one of the newest additions to NCE Maritime CleanTech. The company has ambitious plans to make their fleet of container vessels more energy efficient and environmentally friendly.

Read More

NCE Maritime CleanTech får midlar til å utvikla framtidas cruiseskip

NCE Maritime CleanTech har fått midlar frå DOGA til å utvikla eit konsept som skal gjere cruisenæringa grønare og smartare.

Read More

Tre nye innovasjonsprosjekt i klynga

NCE Maritime CleanTech er tildelt 450.000 frå Innovasjon Norge gjennom Innovasjonsrammen til tre nye innovasjonsprosjekt. Prosjekta dekker viktige nisjar innan elektriske og autonome fartøy, nullutslepps hurtigbåt og meir miljøvennleg avfeitting i industrien.

Read More

Time for more sustainable regulations at sea

To reduce emissions to air and discharge to sea, and accelerate technology development, Norway should take a leading role in enforcing stricter regulations at sea. That was Scanship’s key message when meeting the Norwegian Prime Minister.

Read More