Kven blir årets klyngepartnar i 2020?

I samarbeid med Sparebanken Vest har NCE Maritime CleanTech etablert prisen “Årets klyngebedrift”. Prisen skal gå til ei av våre klyngeverksemder som har utmerka seg innan grøn teknologi og som ein aktiv deltakar i klyngesamarbeidet.

Read More

Grøn maritim omstilling med Innovasjon Norge

I dette webinaret presenterer Innovasjon Norge fleire ulike støtteordningar som er retta mot grøn maritim omstilling og gode verktøy som kan brukast i omstillingsarbeid.

Read More

Ikkje tid til fleire utsetjingar

Fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune tilrår å utsetje innføring av nullutslepps hurtigbåtar med fire år, til 2028. – Ei utsetjing vil gi store negative ringverknader for vestlandsindustrien, seier administrerande direktør i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland.

Read More

Grøn flåtefornying – nye støtteordningar

Regjeringa har nyleg lansert ei kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og ei låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten. Ordningane skal stimulera til grøn flåtefornying og reduserte klimagassutslepp frå norsk skipsfart.

Read More

Hjelp Hydro å utvikla framtidas bulkskip

Hydro vil sikra klimavenleg transport av sine råvarer og produkt. No utfordrar dei klyngebedriftene i NCE Maritime CleanTech til å finna framtidas løysingar. Meld di interesse for å delta i eit banebrytande prosjekt.

Read More

Nytt klyngetilbod: 24 timars rådgiving for SMB-ar

Mange små og mellomstore bedrifter har ekstra behov for å få hjelp til naudsynte endringsprosessar dette året. NCE Maritime CleanTech tilbyr difor ei forsterka rådgivingsordning for SMB-bedrifter i klynga.

Read More