Bli med på «landslaget for grøne løysingar» – The Explorer

Innovasjon Norge sin eksportsatsing – The Explorer – er eit digitalt utstillingsvindauge for berekraftig, norsk teknologi. Klyngeverksemder kan registrera sine grøne løysingar alt i dag.

Read More

UiB to tie academia and industry closer together

Cluster partner University of Bergen want their research and education to support the transition to a future sustainable society. To increase their impact UiB want to establish a knowledge cluster within climate and energy, strengthen relations with the industry and increase interdisciplinary collaboration.

Read More

Inntil 1,2 millionar til nye prosjekt i klynga

Deltakarbedrifter i NCE Maritime CleanTech kan no søka om midlar til å vidareutvikla nye idear med støtte frå Innovasjonsrammen. Søknadsfrist er 12. april.

Read More

An iconic hydrogen ferry

Shipowner, operator and cluster partner Norled wants the design of the world’s first hydrogen powered ferry to radiate power and innovation. At the end of February, the operator revealed the first visuals of the historic vessel.

Read More

Nasjonal hydrogenstrategi under utarbeiding

Regjeringa utarbeider no ein strategi for å auka bruk og produksjon av hydrogen. NCE Maritime CleanTech er ein av aktørane som har gitt innspel til arbeidet.

Read More

One step closer to green off-grid fish farms

Cluster partner Blueday Technology wants to play a leading role in the green transition of the aquaculture industry. They are now in the final stages of full-scale testing of a new energy concept for off-grid fish farms, harvesting energy from sun and wind stored in batteries.

Read More