Lanserte nye grøne støtteordningar

På Enovakonferansen lanserte Enova tre nye støttetilbod for å få fart på bruken av strøm fra land til skip i norske hamner. Kombinasjonen av målretta støtte til infrastruktur på land og ei enkel støtteordning for fartøy skal bidra til å bygga ein levedyktig marknad for landstraum.

Read More

Har du ein grøn ide du vil testa ut? Ta kontakt med vår nye inkubator

Det er eit stort vekstpotensiale i norsk utvikling av energiløysingar for havnæringar og landbaserte næringar. Dette skal nystarta CleanTech Energy Incubator ta tak i.

Read More

Flagships project wins Hydrogénies Trophy

The European innovation project FLAGSHIPS has been awarded the Hydrogénies award for its innovative work within the field of hydrogen in the maritime sector.

Read More

Karbonfangst om bord på skip? Tech Update gav oss innsikt

Noreg er leiande på utvikling av både grøn skipsfart og CCS-teknologi. Kva om det møtest lokalt på skip? Det var tema då me samla klynga på Mongstad i januar.

Read More

Major project to convert offshore vessel to run on ammonia-powered fuel cell

ShipFC consortium project gets €10m fund injection to deliver world’s first high-power fuel-cell to be powered by green ammonia.

Read More

EU ready to fund 24 green projects with staggering €93 million

The FCH JU has launched its 2020 call for proposals. EU has made 93 million euros available aimed at addressing 24 different topics for the transport and energy pillars.

Read More