Maritime hydrogen projects drive technology development

NCE Maritime CleanTech was one of the exhibitors in this year's f-cell in Stuttgart. The conference provided a current image of the future-oriented technology field of hydrogen and fuel cell technologies.

Read More

Ønskjer auka EU-satsing på hav

NCE Maritime CleanTech var blant dei utvalde forsking- og ekspertmiljøa som fekk gi direkte innspel til EUs nye rammeprogram for forsking og innovasjon.

Read More

Klyngeverksemder markerte seg på SMM

NCE Maritime CleanTech var sjølvsagt på plass under verdas største skipsbyggjarmesse SMM i Hamburg. Me har intervjua nokre av dei mange klyngebedriftene som hadde stand på messa.

Read More

Eit nytt steg mot hydrogendrift av ferjer

Klyngeverksemdene Westcon Power & Automation og Norled har fått støtte frå Innovasjonsrammen til eit prosjekt som er ei viktig brikke i utviklinga av eit komplett konsept for bruk av hydrogen og batteri i bilferjer.

Read More

I gang med etablering av nasjonalt katapult-senter

NCE Maritime CleanTech leiar etableringa av eit nytt katapult-senter som skal tilby testfasilitetar for grøn teknologi. Allereie om nokre månader skal senteret vera klart til å ta imot verksemder frå heile landet.

Read More

Studentar på safari fekk læra om innovasjon i industrien

Engasjerte studentar frå Høgskulen på Vestlandet la sin Industrisafari til Stord denne veka. Hos NCE Maritime CleanTech fekk dei innblikk i korleis innovasjon og leiing skapar vekst i industrien.

Read More