News

Get ready for Chasing Zero!

How can we best accelerate the development of greener maritime activities during the…


Ber om innspel til pilotar for grøne hurtigbåtar

Fylkesutvalet i Vestland fylkeskommune har vedteke at det skal inngås ein pilotkontrakt…


HySHIP project clinches EUR 8m funding award

Ground-breaking maritime innovation project is granted EUR 8m in European funding as…


Aiming for an international position on shore power

– By gathering forces, we can speed up the development within shore power solutions and…


Statsbudsjettets grøne maritime prioriteringar

I statsbudsjettet for 2021 føreslår regjeringa ulike tiltak som er relevante for grøn…


Building the world’s first test centre for green energy carriers

Norways Prime Minister Erna Solberg together with Bernt Skeie (Prototech), Willie Wågen…


Kven blir årets klyngepartnar i 2020?

  I samarbeid med Sparebanken Vest har NCE Maritime CleanTech etablert prisen…


Grøn maritim omstilling med Innovasjon Norge

Har du nye prosjektidear som bør testast? Ønsker du å høyra korleis du kan bruka klynga…


Ikkje tid til fleire utsetjingar

Fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune tilrår å utsetje innføring av nullutslepps…


Grøn flåtefornying – nye støtteordningar

Regjeringa har nyleg lansert ei kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og ei…