News

Ny klyngepartnar utvidar med 6000 m2 – opprettar Beyonder Battery Center

Beyonder jobbar med ei hybridløysing i batteriverda som skal kombinera høg effekt, rask…


Statsbudsjettet: Tiltak for grøn skipsfart

Statsbudsjettet for 2020 inneheld ei viktig gåvepakke til fylkeskommunane: 80 millionar…


Nominer din kandidat til «Årets klyngebedrift»

I samarbeid med Sparebanken Vest har NCE Maritime CleanTech etablert prisen “Årets…


Vil du jobba for grøn omstilling i ei av Noregs viktigaste næringar?

NCE Maritime CleanTech er ei verdsleiande næringsklynge med 100 deltakarbedrifter frå…


Få hjelp til å nå ut med bodskapen din

Me ønskjer vår nye kommunikasjonskonsulent Marius Knutsen velkommen til…


Transatlantic collaboration taking shape

Key decision makers and industry players from the State of Washington visited Innovation…


Millionstøtte til ny infrastruktur for hydrogen

NCE Maritime CleanTech set no i gang arbeidet med å etablera ei grøn verdikjede for…


Slik vil industrien erstatta ein klimaversting

Fem spanande konsept for utsleppsfrie hurtigbåtar vart presentert i Stjørdal 3.…


Utilizes kites to slash fuel bills

Long distance vessels can achieve up to 20 percent reduction in fuel consumption and…


Hordaland fylke gir 2,7 millionar til tre nye prosjekt i klynga

NCE Maritime CleanTech får støtte til tre nye næringsutviklingsprosjekt. Det eine…