News

Slik får me fart på den grøne omstillinga

Me har spurt den maritime næringa kva dei meiner skal til for å få fart på overgangen…


Batteripioneren Corvus Energy er Årets klyngepartner!

- Aldri før har verda hatt større klimautfordringar og aldri før har Vestlandet hatt…


Ikkje utset krav om nullutslepp i komande snøggbåtanbod

Skal me bidra til at verda utviklar klimaløysingane som trengst for å halde den globale…


Score! Cluster secures funding for four new projects

Innovation Norway grants partners in NCE Maritime CleanTech funding for four projects…


NCE Maritime CleanTech inn på statsbudsjettet

Liv Kari Eskeland (H), medlem av Energi og Miljøkomiteen (helt til høgre) saman med…


Presentasjonane frå HAVlunsj

For å nå klimamåla våre treng verda ein energirevolusjon som krev nye løysingar og ny…


Shipping company cuts emissions with new shore power-ready tankers

FIRST OF FOUR: MT Mostraum is the first of shipowner Utkilen´s four new chemical tankers.…


Christensen confirmed as keynote speaker

JOINING ANNUAL CONFERENCE: Johannah Christensen, Managing Director, Head of Projects and…


Kluge tek teknologirettigheitar på alvor

PANELDEBATT: Owe Hagesæther (CEO, GCE Ocean Technologies), Anne Jacobsen (CEO, NCE Media)…


Krona med europeisk gull – igjen

Frå venstre: Marie Engelsen Launes, Geir Odland, Marte Jensen, Håvard Tvedte og Hege…