News

Bli med NCE Maritime CleanTech til Nor-Shipping

NCE Maritime CleanTech vil sjølvsagt vera til stades på Nor-Shipping i Oslo 4.-7. juni…


Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


Strengare klimakrav viktig for industrien

Dagleg leiar i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland, var ein av innleiarane på Solamøtet…


How hydrogen can revolutionize maritime transport

Just over two years from now, you might be standing on the deck of the vessel that became…


Klynga styrka med ny prosjektleiar

I januar vart klyngeadministrasjonen styrka med ein ny prosjektleiar. Med sin operative…


Ny hav-katapult skal styrka norsk industri

Eit nytt nasjonalt testsenter for utvikling av grøne energisystem er no i drift på Stord.…


New hydrogen projects to accelerate the technology shift

Cluster partners in NCE Maritime CleanTech are involved in four revolutionary hydrogen…


Norled to develop the world's first hydrogen ferry

Norled has won the tender for the world's first hydrogen-electrical ferry. The project is…


Klyngedeltakarar venter på avgjerd om hydrogenferje

Her på Hjelmeland-Skipavik-Nesvik-sambandet i Ryfylke kjem det i 2021 ei heilelektrisk og…


Skal kutta utslepp i alle sektorar

Klima- og miljødepartementet jobbar for tida med ein sektorvis handlingsplan for kutt i…