News

EU launches hydrogen strategy

– Renewable and low-carbon hydrogen can contribute to reduce greenhouse gas emissions…


Skal hybridisera skuleskipet «Gann»

Får 6,4 millionar kroner i auka statsstøtte. – Dette er eit utruleg viktig tilskot til…


Inviterer til norsk-kinesisk hydrogensamarbeid

Kina skal satsa på hydrogen og spår ein etterspurnad på 60 millionar tonn i 2050. 7000…


Ber om at 2026-vedtaket blir ståande

Kravet om utsleppsfrie fjordar innan 2026 er eit døme på ein ambisiøs politikk me treng…


Verdens første fullskala test av ammoniakkmotor

Klyngepartnar Wärtsilä skal utføra verdas første langtidstest av ammoniakk som drivstoff…


Ingeniørstudent fekk sommarjobb i klyngeadministrasjonen

Marthe Vågen (23) tek snart fatt på masterutdanninga på Energi og miljø ved NTNU. Før det…


Vil bruka flytande terminalar til andre drivstoff i  framtida

  Höegh LNG har brei erfaring og infrastruktur for LNG rundt om i heile verda. Som…


New report on alternative fuels for express boats

Life cycle GHG emissions distributed over production of propulsion system, use phase,…


Industrien ventar på nullutsleppsanbod

Noregs første hydrogenferje, på sambandet Hjelmeland-Skipavik-Nesvik, skal driftast av…


Kven blir årets klyngepartnar i 2020?

Corvus Energy vann prisen i 2019. I samarbeid med Sparebanken Vest har NCE Maritime…