News

I finalerunden til Norsk Katapult

NCE Maritime CleanTech er ein av ni søkarar som er vidare til finalen i Norsk Katapult...


Klynga utvidar teamet

NCE Maritime CleanTech opplever for tida stor vekst og høg innovasjonsaktivitet. I haust...


Me har 1,5 millionar til deg!

NCE Maritime CleanTech er tildelt 1,5 millionar til tidlegfase-prosjekt i klynga. Om du...


Available position as EU Advisor

NCE Maritime CleanTech (NCE MCT) is a world-leading cluster for clean maritime solutions....


Inspirasjon til smart og grøn vekst

Årets klyngeverkstad for medlemmer i NCE Maritime CleanTech har fått tittelen «Smart...


Lyser ut anbod for hydrogenferje

Statens vegvesen har no lyst ut ein eigen utviklingskontrakt for ei ferje med...


Sjøfartsdirektoratet melder seg inn i klynga

Sjøfartsdirektoratet og NCE Maritime CleanTech har ein historie med tett og god dialog i...


Felles klyngesatsing på maritime industrilabar

Framveksten av komplekse løysingar, strengare krav til funksjonalitet og kvalitet, og...


Klynga gjorde storeslem i tildelingsrunde

NCE Maritime Clean Tech har fått tildelt midlar både til nye innovasjonsprosjekt, og til...


Spanande studentarbeid innan grøn teknologi

Samarbeid med utdannings- institusjonar i regionen er ein viktig del av NCE Maritime...