Loading Events

Back to all Events

Arendalsuka: 7,5 år igjen til 2030: Korleis få eit norsk krafttak for grøn maritim omstilling?

August 16 at 11:0012:00

Event Navigation

No må me trå til! 

Me er inne i eit avgjerande tiår. Rapportane er krystallklare. Om Noreg skal kutta klimagassutslepp frå innanriks skipsfart med 50 prosent innan 2030 må det byggast 138 nye null- og lågutsleppsskip i året, fram mot 2030. To av tre nybygg er baserte på fossilt drivstoff, og det kjem framleis byggemeldingar for nye skip som skal vara i 20-30 år utan at det er lagt opp til låg- eller nullutsleppsteknologi ombord.  

Industrien kan levera, men offentlege verkemidlar og insentiv er for svake. Det trengst eit samla norsk krafttak! 

Kva skal til for at å gjennomføra den store omstillinga? Korleis får me i gang marknaden for grøn skipsfart i alle segment? Og kva seier industrien? Rekk me 2030? 

Saman med representantar frå regjering, storting og industri tar Maritime CleanTech debatten i Arendal!  

 

Deltakarar (fleire kjem):

 

  • Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister, Arbeidarpartiet
  • Arild Hermstad, Nestleiar og stortingsrepresentant, MDG
  • Linda Hofstad Helleland, Stortingsrepresentant, Høgre
  • Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, Venstre
  • Geir Bjørkeli, CEO, Corvus Energy
  • Gitte Talmo, CEO, Eidesvik
  • Morten Sundt, Manager Marine Operations, Equinor
  • Hege Økland, CEO, NCE Maritime CleanTech

Details

Date:
August 16
Time:
11:00–12:00
Event Category:
Website:
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18466