Loading Events

Back to all Events

 • This event has passed.

Rosendalsveko 2022

August 8August 9

Event Navigation

8. – 9. august møtes vi igjen på kaien i Rosendal for å diskutere utfordringane og mogelegheitene vi står ovanfor

Måndag 8. august 

08:30 – 09:00: Kaffe og registrering 

09:00 – 09:30: Velkomst ved  

Hans Inge Myrvold (styreleiar Stiftinga Folgefonnsenteret)
Hilde Enstad (ordførar i Kvinnherad)
Margaret Hagen (Rektor UiB)
Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskningsinstituttet) 

09:15 – 09:30: Kor langt har me kome i berekraftig omstilling på Vestlandet?  Ved Kathrin Jakobsen (seksjonssjef Vestland fylkeskommune) 

09:45 – 10:30: Klima, breen og fjorden, del I 

 • Hovudbodskapet frå IPCC Sixth Assessment Report – konsekvenser for Noreg? Ved Eystein Jansen  
 • Korleis vert dette fulgt opp på regjeringsnivå?  Ved Espen Barth Eide, Statsråd Klima- og miljødept. 

10:30 – 11:00 Kaffe 

11:00 – 12:30: Kraftdebatten leda av Lars-Henrik Paarup Michelsen (Klimastiftelsen)  

 • Korleis skaffe meir elektrisk kraft? 
 • Korleis nytte den på best måte? 

Deltakarar: Rune Indrøy (Eviny), Sigrid Eskeland Schütz (Bergen offshore Wind Centre/UiB), Jorulf Kyrkjeeide (Tizir), John Martin Mjånes (SKL)
Politisk debatt: Eigil Knutsen (Ap), Lars Haltbrekken (SV), Natalia Golis (MDG), Liv Kari Eskeland (H) 

12:30 – 13:30: Lunsj på kaien 

13:30 – 14:30: Bioressursar og havbruk, moderator Geir Lasse Taranger, (Havforskningsinstituttet) 

 • Lavtrofisk havbruk og nye fôrressursar ved Erik-Jan Lock (HI) 
 • Lukka merder i fjordane, løysingar for lus og slamoppsamling ved Cato Lyngøy (Ovum AS) 
 • Sirkularitet i havbruk Gro Bjerga (Norce) 
 • Paneldebatt 

14:30 – 15:30: Klima, breen og fjorden del II, moderator Kerim Hestnes Nisancioglu (Bjerknessenteret og UiB)  

 • Kva betyr klimaendringane for vassutskifting ved Mari Myksvoll (HI) 
 • Folgefonna dei siste 40 åra ved Benjamin Robson (UiB)
 • Paneldebatt 

15:30 – 16:00: Kaffe 

16:00 – 17:00:  «A sense of urgency” panelsamtale leda av Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende) 

17:00 – 19:00: Tur på fjorden med Galeasen Gurine (NB. påmelding)

20:00 – 22:00: Middag i Ridderstuen på Baroniet i Rosendal 

Tysdag 9. august 

08:00 – 08:30: Kaffe 

08:30 – 09:40: Nye energiformer, moderator Kristin Guldbrandsen Frøysa (Energidirektør UiB) 

 • Blå og grøn hydrogen/ammonniakk ved Hydrogen solutions 
 • Brenselcelleløysingar Bernt Skeie (Alma)
 • FME HyValue Jonas Solbakken (Norce)
 • Paneldebatt 

09:40 – 10:50: Blågrøn transport, moderator Håvard Tvedte (Maritime Cleantech) 

 • Teknologiske løysingar for hydrogen og ammoniakk for skipstrafikk, framtidas drivstoff og verdikjedesatsing ved Jane Jünger (Wärtsila) 
 • Medstraum – verdas første utsleppsfrie snøggbåt ved Edmund Tolo (Fjellstrand R&D)
  Blågrøn samferdsle og mobilitet, og offentlege anbud ved Jannicke Bergesen Clarke (Vestland fylkeskommune) 
 • Paneldebatt 

10:50 – 11:20: Kaffipause med noko å bite i 

11:20 – 12:20: Klima, arealbruk og berekraftig reiseliv, moderator Andreas Skogseth (Visit Hardanger) 

 • Korleis unngå å byggja ned meir natur – arealnøytrale løysingar og naturrestaurering?
  Matproduksjon i fjorden – problem eller løysing? Kan ein utvikle estetiske løysingar som gir sameksistens med turisme, lokalbefolkning og miljø? 
 • Paneldesamtale med William Helland Hansen (Naturvernforbundet), Sondre Eide (Eide fjordbruk), Siderklynga Hardanger  

12:20 – 13:20: Vestlandet som føregangsregion, moderator Helene Frihammer (NHO) 

 • Mogelegheiter innan ny energi, havbruk, sirkulærøkonomi, berekraftig transport og turisme på Vestlandet 
 • Paneldebatt med Natalia Golis (MDG), Hans Inge Myrvold (Sp), m.fl. 

13:20 – 13:30: Oppsummering og vegen vidare ved Hans Inge Myrvold 

13:30 – 14:00: Lunsj 

14:25: Avreise snøggbåt Bergen 

Meir info: Les her.

Details

Start:
August 8
End:
August 9
Event Categories:
,