«Big-Cruise» utgått på dato i verdsarvfjordane!

Stortinget innførte i mai 2018 krav om 0-utslepp frå turistskip og ferjer i verdsarvfjordane seinast innan 2026. Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap støtta dette kravet då det vart innført.


Nationen Arne Sandnes Avtroppande leiar i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap