Handlingsplanen for grønn skipsfart får ytterligere 100 millioner kroner

Økt bevilgning til grønn skipsfart og en ny finansieringsplan for flåtefornyelse kan gi sårt tiltrengte midler til norske skipsverft.


Sysla Eirik Helgaker

«Krisetiltak i eit Kinderegg: Arbeidsplassar, grøn omstilling og auka eksport.»

Kan krisetiltaka rusta oss for framtida? Kan dei offentlege strakstiltaka redda arbeidsplassar og gjera oss mindre oljeavhengige i framtida? Ja, meiner me i NCE Maritime CleanTech.


Sysla Hege Økland, Administrerande direktør, NCE Maritime CleanTech

Ny rapport: Grøn omstilling kan dobla verdiskapinga i norsk maritim næring

BØMLO (NRK): Land i heile verda spør etter norsk teknologi og produkt knytte til elferjer og landstraum. Strenge krav kan vere ein gullkalv for norske bedrifter, viser ny rapport.


NRK Vestland Eli Bjelland Lea Lidal

Denne båten har vært først ute med ny teknologi to ganger. Nå skal den bygges om på nytt.

Eidesvik Offshore mener den grønne satsingen har hjulpet dem gjennom krisen.


Sysla Marianne Borchgrevink-Brækhus