Den 3. og 4. desember hadde NCE Maritime CleanTech gleden av å arrangere en desembersamling for medlemmer på fantastiske Solstrand Hotel & Bad på Os. Det var et godt oppmøte på samlingen og nesten 50 deltakere var tilstede.

På samlingen fikk vi høre interessante presentasjoner fra SIVA, CMR, Green Stat, Østensjø Rederi, Statoil, Norne, Lerøy, Sintef, Sparebanken 1 SR-bank, Hydro og Sapa. Tema var «Nye muligheter 2016», og dette var fokuset i de ulike presentasjonene.

Vind på møllene og el på motoren

På dag 1 fikk vi vite hvordan vårt klyngesamarbeid kan påvirke innovasjon og konkurranseevne. Vi fikk også høre innlegg om forskning på grønn teknologi, rederi og oljeselskap sine strategier for offshorevind og hvordan finansbransjen kan være en driver i det «grønne skiftet». Mot slutten av dagen hadde vi en god debatt under paneldiskusjonen. Her diskuterte deltakere fra ulike bedrifter den “grønne drøsen”, og mange spørsmål og ytringer ble delt.

Havbruk og fiskeri gir nye muligheter for maritim næring

Marin var tema under dag 2 av samlingen. Vi fikk vite mer om utvikling av miljøvennlige servicefartøy, grønnere logistikk-kjeder og generell teknologioverføring mellom tradisjonell maritim næring og havbruksnæringen med sikte på å løse viktige utfordringer som havbruksnæringen står over for. Banknæringen spiller en viktig rolle i vår næring, og vi fikk også høre et innlegg fra næringen på denne dagen.

Produksjon og materialvalg

Produksjon og valg av materialer er viktig for vår klynge, og i våre konstruksjoner ønsker vi å benytte produksjonsteknologi som kommer miljøet til gode. Det var derfor svært nyttig å få to ledende produsenter av aluminium på besøk, og få mer informasjon om hvordan slike aktører kan bidra når det gjelder miljøteknologi.

Oppsummert synes vi at dette var en god samling. NCE Maritime CleanTech tror at det er viktig å arrangere slike samlinger, hvor næringer kan treffe hverandre og få nyttig input. Etter en vellykket samling ser vi frem til å treffes igjen!