Havard

North-American interest in green maritime solutions

Our partner companies gained much attention for their clean maritime solutions when…


Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


Norwegian maritime solutions to Canada and USA

Our delegation of participating cluster companies are getting ready for an exciting…


Oppdatert guide til verkemiddelapparatet

Det finst mange ulike ordningar og aktørar som kan bidra med støtte til forsking- og…


Vil du arbeida i eit av verdas mest innovative næringsmiljø?

NCE Maritime CleanTech søkjer: Prosjektleiar Innovasjon  Stillinga er sentral i vårt…


Støtte til miljøteknologi for klyngebedrifter

Innovasjon Norge si finansieringsordning for miljøteknologi har sett av prosjektmidlar…


Årsrapport 2016

Les om arbeidet i klynga vår ved å bla deg gjennom årsrapporten for 2016:


European Gold! (Press release)

Cluster participants gathered at the Annual meeting 23. March. Celebrating with "gold…


Produksjon utan utslepp - nye samarbeid på gang

F.v. Nils Aadland, Hege Økland, Lars Petter Maltby, Helene Fladmark og Ivan Østvik…


Oppstart hydrogenferje 29. mars

Verdas første batteridrivne ferje, MS Ampere, blei utvikla i ein liknande konkurranse.…