Havard

Make a commitment for cleaner ocean

Norway is hosting the international conference Our Ocean in October. As preparation for…


Norsk miljøteknologi til Kina

NCE Maritime CleanTech inviterer klyngedeltakarar til å delta på "Norway-Asia Business…


Zero emission cruising solutions at SeaTrade

At SeaTrade Cruise Global Norwegian industry cluster NCE Maritime CleanTech will show its…


Inntil 1,2 millionar til nye prosjekt i klynga

Deltakarbedrifter i NCE Maritime CleanTech kan no søka om midlar til å vidareutvikla nye…


North-American interest in green maritime solutions

Our partner companies gained much attention for their clean maritime solutions when…


Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


Norwegian maritime solutions to Canada and USA

Our delegation of participating cluster companies are getting ready for an exciting…


Oppdatert guide til verkemiddelapparatet

Det finst mange ulike ordningar og aktørar som kan bidra med støtte til forsking- og…


Vil du arbeida i eit av verdas mest innovative næringsmiljø?

NCE Maritime CleanTech søkjer: Prosjektleiar Innovasjon  Stillinga er sentral i vårt…


Støtte til miljøteknologi for klyngebedrifter

Innovasjon Norge si finansieringsordning for miljøteknologi har sett av prosjektmidlar…