Håvard Tvedte

Ny regjering lover utsleppskrav til fartøy

Nullutslepps passasjerfartøyet Medstraum - som skal i drift for Kolumbus i Rogaland i…


Ny konkurranse for framtidas hurtigbåtar

Det nærmar seg ny offentleg konkurranse for utvikling av framtidas hurtigbåtar. Detaljar…


Lanserer unikt testområde for grøne og sjølvkøyrande løysingar

Heile konsortiet: Haugesund Kommune, Karmøy Kommune, Karmsund Havn, Kopervik Havn,…


Statsbudsjettets grøne maritime prioriteringar

I statsbudsjettet for 2021 føreslår regjeringa ulike tiltak som er relevante for grøn…


Hjelp Hydro å utvikla framtidas bulkskip

  Hydro vil sikra klimavenleg transport av sine råvarer og produkt. No utfordrar dei…


Nytt klyngetilbod: 24 timars rådgiving for SMB-ar

Mange små og mellomstore bedrifter har ekstra behov for å få hjelp til naudsynte…


Start nye prosjekt i haust - bruk klynga

NCE Maritime CleanTech har 120 medlemsbedrifter. I 2020 er det løyvd ekstra milliardar…


Klyngetilbod i ein utfordrande periode

NCE Maritime CleanTech sin klyngeadministrasjon kan bistå medlemsbedrifter etter…


Explore new ideas for CleanTech solutions

Let’s “dig” into the decade of transformation! The 2020 version of our annual innovation…


Make a commitment for cleaner ocean

Norway is hosting the international conference Our Ocean in October. As preparation for…