Me har spurt den maritime næringa kva dei meiner skal til for å få fart på overgangen til grøne løysingar i skipsfarten.

Under årskonferansen «Waves of CleanTech 2019» samla NCE Maritime CleanTech leiande aktørar i havnæringane til to innhaldsrike dagar på Solstrand Hotell. 

Over 100 representantar frå medlemsbedriftene i næringsklynga møtte opp for å få med seg nærare 20 interessante innlegg frå både norske og internasjonale aktørar.

Nokre av dei blei spurt kva dei meiner skal til for få fart på den grøne, maritime omstillinga. Sjå resultatet i videoen ovanfor.