Det var med stor sorg me tok imot meldinga om at Arne Jakobsen, grunnleggjaren av North Sea Container Line, gjekk bort 1. juledag.

Arne har vore ein svært viktig ressurs i klyngesamarbeidet vårt, og var blant anna sentral i utviklinga av det nyskapande logistikk-konseptet «Short Sea Pioneer», som har fått mykje merksemd. Arne var unik i si evne til å sjå nye moglegheiter gjennom samarbeid. Med sitt gode humør, store entusiasme og omfattande kunnskap om shipping og logistikk vil Arne bli djupt sakna i NCE Maritime CleanTech.

Våre tankar går til Arne sin familie og nærmaste, og me lyser fred over alle dei gode minna.