News

Join our digital birthday party!

https://vimeo.com/520847305 Our greatest birthday wish was to invite you all to a huge…


New report on green maritime export released

Menon Economics has, on behalf of the Norwegian Ministry of Climate and Environment,…


Returning to the roots with wind propulsion

Wallenius Wilhelmsen were among the presenters during the Tech Update webinar. – The…


Stadfestar verdsarvfjord-vedtaket

Photo: Shutterstock I 2018 bad Stortinget Regjeringa innføre krav om nullutslepp frå…


Unique cloud-based software eases the transition to low carbon shipping

Illustration: Shutterstock Digitalization and the use of data has had a huge impact in…


NCE Maritime CleanTech Shore Power Expert Group kickstarting 2021

Photo: Solstad Offshore In the cluster’s Shore Power Expert Group NCE Maritime CleanTech…


Maritime CleanTech og ei rekke partnarar får midlar til grøne forprosjekt

Maritime CleanTech og heile 9 klyngepartnarar er i samband med regjeringas nysatsing…


Går saman for å testa framtidas skipsfart på Haugalandet

Arne-Christian Mohn (ordførar Haugesund), Frode Skaar (Direktør forretningsutvikling…


Er du vår neste EU-rådgjevar?

NCE Maritime CleanTech vil ytterlegare forsterka deltakinga i EU-prosjekt som skal bidra…