Lunsj-lunsj seminar: Det grønne skiftet – hvordan ivareta endringer i framtidige rammevilkår i utvikling av dagens systemløsninger?

 

Tid: 23.10.2014, 11:30 – 24.10.2014, 12:30.

Sted: SKL, Matre i Kvinnherad.

 

Det grønne skiftet er utvilsomt i gang. Hvordan sikre at man ivaretar nye utslippskrav og endret energimiks i utvikling og leveranse av dagens systemløsninger? Kan bruk av nye energibærere og fornybar energi gi mer lønnsom produksjon og drift? Hvilke markedsmuligheter åpner seg?

 

Program:

23.oktober

Kl 11.30  Møtet starter med felles lunsj

Kl 12.30  Velkomst og introduksjon ved SKL og NCE Maritime

Kl 13.00  Systems Engineering som verktøy for økt konkurransekraft v/ Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering

Kl 14.00  Energi Norge

Kl 14.20  Pause

Kl 14.35  Vind i maritime applikasjoner, ved Kitemill, Presentasjon ved Olav Aleksander Bu

Kl 15.00  Solkraft i maritime miljø, Solenergiforreningen Bergen ved Simona Petroncini

Kl 15.25  Termoeletrisk energi og TEGma, Presentasjon ved Torleif A Tollefsen

Kl 15.50  Bølgekraft og havvind, Straum ved Anders Tørud

Kl 16.15  Pause

Kl 16.30  Work shop Hvordan kan fremtidens fartøy gjøre nytte av fornybar energi?

Kl 17.30  Workshop avsluttes

Kl 18.00  Middag

Kl 20.00  Sosiale aktiviteter

 

24. oktober

Kl 08.00  Frokost

Kl 09.00  Hydrogen i maritime applikasjoner, V. Laukhammer CMR/ M. Kirkengen IFE

Kl 10.00  SKL presenterer anlegget i Matre

Kl 10.30  Pause

Kl 11.00  Omvisning på anlegget

Kl 12.30  Lunsj

 

Seminaret er gratis for alle medlemmer i NCE Maritime CleanTech. Øvrige deltakarar kr 2000,- + mva Påmelding her innan 17. oktober.