Workshops

Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


ACCEL-kortprogram

22. - 23. mai og 30. - 31. mai arrangerer me ACCEL-kurs for klyngebedrifter som ønskjer å…


Offshore Wind workshops

Den 8. og 9. mars inviterte me alle klyngedeltakarar til to samlingar om offshore vind.…


Hydrogen and fuel cells for maritime use

Teknologistatus 22. februar: Hald deg oppdatert på hydrogen for maritim bruk!  NCE…


How to secure your values (IPR)

Mange nytta høve til å læra meir om IPR og sikring av verdiar. I dag har me hatt workshop…


Maritime + media = innovation

Five companies from our cluster met five companies from our sister-cluster NCE Media.…


Grønt havbruk i fokus

Grøn energi og smarte løysingar for havbruksnæringa var tema hos Bremnes Seashore​ 30.…


Støtte til nye idear om havnæring

Me var nyleg med på Forskingsrådets ”idélab”. Det resulterte i at klynga no er med i nytt…


Our battery workshop gathered the world-leading competence

Folk måtte (nesten) stå på batteriseminaret me arrangerte saman med Sjøfartsdirektoratet…


Systems engineering - svært relevant for maritim industri

I samarbeid med Høgskulen i Sørøst-Norge arrangerte NCE Maritime CleanTech ein temadag om…