Me samla klyngedeltakarane våre på Rosendal fjordhotell i byrjinga av juni.

Her blei det mange gode diskusjonar om høgaktuelle tema som digitalisering, havbruk, offshore vind og industri 4.0.

No blir dei følgd opp med nye strategiske satsingar i klynga, der alle kan melda seg på.