Nærings- og fiskeridepartmentet har bedt oss om innspel til den nye industrimeldinga som skal koma på nyåret. Me legg særleg vekt på gode maritime testfasilitetar i innspelet vårt.

Me er opptatt av at det må finnast gode testfasilitetar for industri- og forskingssamarbeid, og ikkje minst at små og mellomstore bedrifter får moglegheiter til å utvikla produkt og prosessar på slike lokalitetar. Dette er viktige tilbakemeldingar frå klyngedeltakarane våre.

Me ønsker oss ein maritim katapult i den offentlege satsinga på testsenter. Her kan de lesa heile innspelet vårt.

Tysdag 25. oktober kjem representantar frå departementet på besøk for å læra meir om arbeidet i klynga vår. Har du politiske innspel til dette eller andre komande møte med styresmaktene – .