Årsmøtet til NCE Maritime CleanTech vart arrangert på Stord 23. mars. Val av styre var ein av postane på programmet, og følgjande styre vart vald av årsmøtet:

Ingve Sørfonn (Wärtsilä) – Leiar
Liv Reidun Grimstvedt (Høgskulen på Vestlandet)
Asbjørn Tverdal (Haugaland Kraft)
Sigvald Breivik (Norled/NorLines)
Liv Kari Eskeland (Unitech)
Kari Marvik (Christian Michelsen Research)
Bjørn Sundland (Gasnor)
Tore Dalseide (Dalseide Shipping Services)
Tor Inge Dale (Solstad Offshore)
Vermund Hjelland (Eidesvik)
Terje Johansen (Kværner Stord)

Protokoll frå årsmøtet finn du her.