NCE Maritime CleanTech søkjer:

Prosjektleiar Innovasjon 

Stillinga er sentral i vårt arbeid med å styrka bedriftene i klynga si innovasjonskraft og verdiskaping.

Den me søkjer må ha ei glødande interesse for å få fram løysingar som kan redusera energiforbruket og utsleppa frå ulike maritime aktvitetar gjennom tett samspel mellom industri, forskingsmiljø og offentleg sektor. Det er ønskjeleg at du har min. 3 års høgare teknisk utdanning og/eller økonomisk utdanning, samt erfaring frå utviklingsarbeid i næringslivet, fortrinnsvis frå maritim sektor, og gjerne leiarerfaring.

Du må høg fagleg integritet og evne til å skape tillit hos dine samarbeidspartnerar. Gode skriftlege og munnlege kommunikasjonsevner blir vektlagt.

Arbeidsstad: Stord, ev. delt arbeidsstad mellom Stord og Bergen.

Konkurransedyktige løns- og arbeidsvilkår.

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakta dagleg leiar, Hege Økland, tlf.: 957 53 695. All kontakt vil bli behandla konfidensielt. Forlenga søknadsfrist: 18. april 2017.

Søknad sender du til