Regjeringa har nyleg lansert ei kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og ei låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten. Ordningane skal stimulera til grøn flåtefornying og reduserte klimagassutslepp frå norsk skipsfart.

8. september arrangerte NCE Maritime CleanTech eit webinar saman med NOx-fondet og Innovasjon Norge. NOx-fondet orienterte om støtte til flåtefornying og fondets øvrige støtteordningar, Innovasjon Norge fortalde om nyordninga knytt til inversteringstilskot for kondemnering, samt risikolånordninga og andre relevante ordningar for nærskipsfarten.

Presentasjonar:

Trykk her for å følgja med på kommande webinar og aktivietar i regi av NCE Maritime CleanTech.