Har du nye prosjektidear som bør testast? Ønsker du å høyra korleis du kan bruka klynga til å identifisera nye prosjekt og søka støtte? Regjeringa har i koronatiltaka i år løyvd milliardpakkar for å styrka den grøne omstillinga. I dette webinaret presenterte Innovasjon Norge fleire ulike støtteordningar som er retta mot grøn maritim omstilling. Her finst det mange moglegheiter i haust for bedrifter som vil satsa på nyskaping og berekraftige løysingar. Det blei også orientert om Innovasjon Norges gode tilbod til verktøy som kan brukast i omstillingsarbeid.

Program: