New report: A new route – an emission-free passenger vessel from Laksevåg to Nøstet can cut travel time for residents and contribute to sustainable urban development in Bergen. The municipality has now been handed a report with a recommendation for the start of a main project.

(Article in Norwegian)

Dette kommer frem i et forprosjekt utført av Maritime CleanTech og Maritime Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune.

I prosjektrapporten blir det drøftet ulike innganger til å få i gang et pilotprosjekt som realiserer en utslippsfri passasjerbåt i kollektivsystemet i indre havnebasseng i Bergen:

– Teknologien er allerede utviklet og verifisert i den maritime klyngen her i vest, så dette kan realiseres ganske raskt og rimelig, og med et avgrenset fotavtrykk i bybildet, sier Hege Økland, adm. direktør i Maritime CleanTech.

Rapporten baserer seg på en grundig gjennomgang av design, fremdriftssystem, tekniske spesifikasjoner, ladeløsninger og forretningsmodeller. Vurderingen av ulike teknologimuligheter er gjennomført i god dialog og med brede innspillsrunder med næringen.

– Et slikt grønt spydspissprosjekt i Bergen kan også øke aktiviteter hos lokale verft og utstyrsleverandører. Det vil være kjærkomment etter flere år med lav aktivitet og tynne ordrebøker, på toppen av krevende pandemihåndtering i industrien vår. Ved å utforske alternativ bruk viser også kontantstrømsanalyse at prosjektet kan være gjennomførbart, sier Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen.

 

Fleksible teknologivalg og ny grønn mobilitet

I redegjørelsen blir det konkludert med at batterielektrisk drift er det beste valget på den korte strekningen. Å bruke flytende terminaler med ladeanlegg vil i tillegg gjøre inngrepene i sentrum små. Det vil også være enkelt flyttbart dersom andre behov kommer til i framtiden. I tillegg blir det konkludert med at pendeldesign av fartøyet vil være den foretrukne og mest effektive designløsningen, noe som vil sikre at båten ikke trenger å snu ved kai.

Det blir også pekt på hvor viktig det er at en slik båtrute vil binde byen tettere sammen:

– Laksevåg og Nøstet er i utvikling, både når det kommer til nybygg av boliger og utviding av næringen. Derfor bør se på hvordan man kan ta i bruk sjøveien i kollektivtilbudet. I henhold til en oppdater analyse av Asplan Viak ser vi at det mellom Laksevåg og sentrum er det ventet ca. 24 000 reiser i døgnet. En utslippsfri bybåt som del av kollektivtilbudet vil derfor styrke den grønne mobiliteten i Havbyen Bergen, sier Siv Remøy-Vangen.

Nå håper en samlet maritim næring at Bergen kommune velger å gå videre med prosjektet for å realisere en pilotrute.

– En grønn bybåt midt i Bergen vil være det perfekte utstillingsvinduet for norsk maritim næring. Det vil også gi oss en gyllen mulighet til å få demonstrere og vise teknologi som vi videre kan eksportere til byer i mange andre land, sier Hege Økland.

Rapporten ble overlevert til oppdragsgiver Bergen kommune og byråd for næring, Per Arne Larsen (V):

– Dette er en spennende utredning med stor bredde. Vi bidro med finansiering for å få utforsket næringspotensialet i et slikt prosjekt. En bybåt vil være av stor interesse for organisasjoner og næringslivsaktører i Bergen og regionen vår, og potensielt binde sammen nye byutviklingsområder. Nå vil kommunen vurdere videre framdrift, med rapporten som saksunderlag og vi ser for oss å ta et initiativ for å koordinere et samarbeid på tvers av byer i Norge med behov for å utvikle gode og miljøvennlige kollektivalternativer. På denne måten kan vi legge til rette for at vi utvikler ledende teknologi som bidrar til fremtidsrettet næringsutvikling, sier byråd Per Arne Larsen.