Håvard Tvedte

Møte med Venstre-leiaren

Trine Skei Grande besøkte Haugesund og Maritimt Forum i forrige veke. Her gav dagleg…


Besøk hos samarbeidspartnarar i USA

Me var nyleg på studiebesøk hos to verdsleiande kompetansemiljø innan marin teknikk og…


Deltakarane samla til strategisamling

Maritime CleanTech samla sine deltakarverksemder til to innhaldsrike dagar på Bekkjarvik…


Møte med Høgre-leiar Erna Solberg

I samband med Stordkonferansen var Erna Solberg på Stord. Det vart då sett av tid til ein…


Møte om det offentlege som miljøvenleg kunde

Forum for Miljøteknologi og Maritime CleanTech West samla ei rekke fylkespolitikarar frå…


Oppstart for MF Folgefonn-prosjekt

Ei gruppe medlemsbedrifter i MCTW fekk like før jul kr 18,5 mill frå Innovasjon Norge si…


18,5 millionar til Maritime CleanTech

Maritime CleanTech West har fått ei hyggeleg førjulsmelding! Innovasjon Norge har nemleg…


Besøk av to ministrar

Nærings- og handelsminister Trond Giske var på Stord 6. september, og ynskte då å få ei…


Tildelt status om Arena-klynge!

F.v: Statssekretær i NHD Halvard Ingebrigtsen, Politisk rådgiver Anja Kristin Salte…