Events

Nordisk treff i Bergen

I Norden er det ulike politiske satsingar på grøn teknologi i skipsfarten. På Nordic…


Nettverksbygging etter Havkonferansen

Etter måndagens havkonferanse blir det sommartreff på Statsraad Lehmkuhl for relevante…


Starten på arbeidet med hydrogenferje

Seminaret samla rundt 70 deltakarar. I dag samla Statens vegvesen aktuelle interessentar…


Profilering av klynga i Japan

Kor reiser ein for å finna verdas leiande miljø innan utvikling av brenselceller og…


Informasjon om viktige støtte- og finansieringsordningar

Det var godt oppmøte då me fekk besøk av Innovasjon Norge, GIEK og Eksportkreditt på…


Regjeringas havkonferanse i Bergen i mai

Regjeringa vil utvikle ei sterk norsk havklynge. For å skape meir blå vekst inviterer…


Årskonferansen 2015 oppsummert

Den 3. og 4. desember hadde NCE Maritime CleanTech gleden av å arrangere en…


Viste ungdomen maritime moglegheiter

15. og 16. september vert Ocean Talent Camp Vest arrangert på Amalie Skram videregående…


Samla til maritimt toppmøte på Stord

29. januar var mykje maritim kompetanse samla p å Stord til dialogmøte: «Increasing…


Seminar om grønt skifte og fornybare aktivitetar

Lunsj-lunsj seminar: Det grønne skiftet - hvordan ivareta endringer i framtidige…