Events

Stor interesse for ny støtteordning

Det var fullteikna på Pilot-E-møtet vårt i dag. 70 millionar er lyst ut til utsleppsfri…


Velfortent sommar for klynga

Det har vore mange spennande samlingar for klyngedeltakarane det siste halvåret. I januar…


Nordisk treff i Bergen

I Norden er det ulike politiske satsingar på grøn teknologi i skipsfarten. På Nordic…


Nettverksbygging etter Havkonferansen

Etter måndagens havkonferanse blir det sommartreff på Statsraad Lehmkuhl for relevante…


Starten på arbeidet med hydrogenferje

Seminaret samla rundt 70 deltakarar. I dag samla Statens vegvesen aktuelle interessentar…


Profilering av klynga i Japan

Kor reiser ein for å finna verdas leiande miljø innan utvikling av brenselceller og…


Informasjon om viktige støtte- og finansieringsordningar

Det var godt oppmøte då me fekk besøk av Innovasjon Norge, GIEK og Eksportkreditt på…


Regjeringas havkonferanse i Bergen i mai

Regjeringa vil utvikle ei sterk norsk havklynge. For å skape meir blå vekst inviterer…


Årskonferansen 2015 oppsummert

Den 3. og 4. desember hadde NCE Maritime CleanTech gleden av å arrangere en…


Viste ungdomen maritime moglegheiter

15. og 16. september vert Ocean Talent Camp Vest arrangert på Amalie Skram videregående…