Events

Seminar om grønt skifte og fornybare aktivitetar

Lunsj-lunsj seminar: Det grønne skiftet - hvordan ivareta endringer i framtidige…


Møte med klima- og miljøministeren

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) møtte fleire representantar frå vår maritime…