No er den nye forskings- og innovasjonsstrategien Maritim21 klar. Dagleg leiar i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland, har vore med i arbeidsgruppa som føreslår tiltak innanfor feltet Klima- og miljøvenleg maritim verksemd.

– Den maritime næringen er blant våre mest innovative og fremtidsrettede næringer. De siste årene har imidlertid rederier, verft og utstyrsleverandører opplevd en krevende markedssituasjon. Men næringen har vist en utrolig evne og vilje til omstilling og tilpasning, sa næringsminister Monica Mæland då blei overrekt Maritim21-strategien under Norsk Industris verftskonferanse i Ålesund i dag.

Les rapporten her.

Arbeidsgruppene som har jobba med den nye rapporten samla (Foto: Helen Karlsen).