Insights

Lyser ut anbod for hydrogenferje

Statens vegvesen har no lyst ut ein eigen utviklingskontrakt for ei ferje med…


Join Global Growth Ocean Space Singapore

Innovation Norway welcomes cluster companies in NCE Maritime CleanTech to join the Global…


Behov for fleire politiske tiltak

NCE Maritime CleanTech har delteke som norsk representant i eit prosjekt for å utarbeida…


Maritim21-rapporten klar

No er den nye forskings- og innovasjonsstrategien Maritim21 klar. Dagleg leiar i NCE…