For å nå klimamåla våre treng verda ein energirevolusjon som krev nye løysingar og ny infrastruktur. Saman med offensive medlemsverksemder utviklar NCE Maritime CleanTech og katapult-senteret Sustainable Energy framtidas energiløysingar.

Den 31. oktober inviterte NCE Maritime CleanTech og katapult-senteret til ein HAVlunsj i Bergen, der tilhøyrarane fekk høyre meir om nokre av dei fornybare løysingane som skal erstatta fossil energi i framtida. Tema var blant anna Kværner sitt syn på marknaden for offshore havvind, og selskapet sin ferske kontrakt på 11 betongunderstell til Hywind Tampen.

Link til presentasjonane frå seminaret finn du nedanfor:

HAVlunsj er ein serie med lunsjmøte i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood og NCE Maritime CleanTech.