Fullt i salen då NCE Maritime CleanTech, Sustainable Energy norsk katapult-senter og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling arrangerte tech update om ammoniakk.

I DNV GLs prognose for framtidas skipsfart, Maritime Forecast to 2050, er ammoniakk spådd til å dekka heile 25 prosent av energibehovet i skipsfarten innan 2050.

12. november samla NCE Maritime CleanTech, Sustainable Energy norsk katapult-senter og Mohnsenteret bransjen for å finna ut meir om korleis ein kan nytta ammoniakk som drivstoff.

Ole Johan Harnes frå DNV GL presenterte prognosane deira knytt til kva drivstoff dei trur kjem til å bli mest brukt i åra som kjem.

Øystein Kostøl i Yara fortalde korleis gjødselgiganten produserer grøn ammoniakk, både til gjødsel og til drivstoff.

Tjalve M. Svendsen i Prototech har saman med kollegane sine forska på korleis ein kan laga brenselceller for å nytta gassen som drivstoff i den maritime næringa.

Niels de Vries i C-Job Naval Arcitechs er blant verdas verdas fremste ekspertar på ammoniakk. Via Skype presenterte han mogelegheitene som ligg i bruken av ammoniakk.

Dagen blei runda av med workshops der samtlege deltakarar deltok. Her dukka fleire nye idear og mogelege samarbeid opp.

Vil du sjå presentasjonane? Klikk på innlegga i programmet for å lasta ned:

Arrangementet inngår som ein del av MobiFORSK-prosjektet til Hordaland Fylkeskommune (finansiert av Forskningsrådet), som jobbar for å fremje forskingsbasert innovasjon i regionalt næringsliv.