Equipment and service

Ny konkurranse for framtidas hurtigbåtar

Det nærmar seg ny offentleg konkurranse for utvikling av framtidas hurtigbåtar. Detaljar…


Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


Testfasilitetar for offshore vind inn i katapult-senter

Klyngepartnar UNITECH har inngått ein avtale om kjøp av den flytande havvindmølla Hywind…


Klynga nærmar seg 100 medlemmer

Tre nye selskap vart tatt opp som partnarar i NCE Maritime CleanTech i november; Apply…


Servogear: Prioriterte utvikling i krisetid

Det er høg FoU-vekst i næringslivet, viser ny statistikk. Servogear er eit godt eksempel:…


Satsar stort på å få testa ut nye idear

Unitech skal etablera eit nytt forskings- og utviklingssenter med eigen teknologidokk. -…


Ny deltakar i klynga: Apply Leirvik

Apply Leirvik er nyaste medlem i klynga. No ser dei nye moglegheiter i samarbeidet vårt,…