Equipment and service

Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


Testfasilitetar for offshore vind inn i katapult-senter

Klyngepartnar UNITECH har inngått ein avtale om kjøp av den flytande havvindmølla Hywind…


Klynga nærmar seg 100 medlemmer

Tre nye selskap vart tatt opp som partnarar i NCE Maritime CleanTech i november; Apply…


Servogear: Prioriterte utvikling i krisetid

Det er høg FoU-vekst i næringslivet, viser ny statistikk. Servogear er eit godt eksempel:…


Satsar stort på å få testa ut nye idear

Unitech skal etablera eit nytt forskings- og utviklingssenter med eigen teknologidokk. -…


Ny deltakar i klynga: Apply Leirvik

Apply Leirvik er nyaste medlem i klynga. No ser dei nye moglegheiter i samarbeidet vårt,…