Workshops

Our battery workshop gathered the world-leading competence

Folk måtte (nesten) stå på batteriseminaret me arrangerte saman med Sjøfartsdirektoratet…


Systems engineering - svært relevant for maritim industri

I samarbeid med Høgskulen i Sørøst-Norge arrangerte NCE Maritime CleanTech ein temadag om…


Samla til maritimt toppmøte på Stord

29. januar var mykje maritim kompetanse samla p å Stord til dialogmøte: «Increasing…


Seminar om grønt skifte og fornybare aktivitetar

Lunsj-lunsj seminar: Det grønne skiftet - hvordan ivareta endringer i framtidige…


Stor interesse for seminar om energieffektivitet

Nesten 40 deltakarar frå både industri og forskningsmiljø var samla på Stord for å høyra…