Teknologistatus 22. februar: Hald deg oppdatert på hydrogen for maritim bruk! 

NCE Maritime CleanTech inviterer til høgaktuell klyngesamling hos Haugaland Kraft i Haugesund 22. februar. Meld deg på her (berre for klyngedeltakarar).

På samlinga blir det vist fram fleire ulike case frå bedrifter og forskingsmiljø, blant anna Utsira-prosjektet til Haugaland Kraft som handlar om å utvikla eit fornybarsamfunn basert på ulike energikilder. Her får de også høyra siste nytt frå Statens vegvesen og Sjøfartsdirektoratet.

Program kl. 10-15.15:
– Haugaland Kraft: Hydrogenproduksjon og bruk i “off-grid”-samfunn (Utsira-eksempelet)
– CMR Prototech: Produksjon og bruk av hydrogen ved oppdrettsanlegg (Green Fish Farming)
– Greenstat: Technology update on hydrogen production and storage
– IFE: Fuel cell and hydrogen system activities at IFE (incl FME Mozees) + case study on hydrogen production & supply for a fuel cell powered supply ship
– CMR Prototech: Technology update on hydrogen-driven vessels
– Statens Vegvesen: Utviklingskontrakt for hydrogen-drevet ferge
– Sjøfartsdirektoratet: Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip
– Lloyds Register: Sikkerhetsaspekter rundt hydrogen

Samlinga blir runda av med oppsummering og diskusjon om mogleg utvikling av prosjektidear i klynga.

Spørsmål? Ta kontakt med  eller .