R&D and Education

Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


Testfasilitetar for offshore vind inn i katapult-senter

Klyngepartnar UNITECH har inngått ein avtale om kjøp av den flytande havvindmølla Hywind…


Nye moglegheiter for støtte til hydrogen- og brenselcelleprosjekt

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) kjem no med ei ny utlysing innanfor…


Produksjon utan utslepp - nye samarbeid på gang

F.v. Nils Aadland, Hege Økland, Lars Petter Maltby, Helene Fladmark og Ivan Østvik…


Oppstart hydrogenferje 29. mars

Verdas første batteridrivne ferje, MS Ampere, blei utvikla i ein liknande konkurranse.…


Hydrogen success in Haugesund!

Initially Haugaland Kraft presented their innovative Utsira Island project. Among other…


Hydrogen and fuel cells for maritime use

Teknologistatus 22. februar: Hald deg oppdatert på hydrogen for maritim bruk!  NCE…


Be part of our Fish Farming Vessel-project?

NCE Maritime CleanTech har fått tildelt DIP-midlar frå DOGA for å utvikla framtidas…


Two new strategic projects: Big Data and Green Fish Farming

Crina Siva Ilea, Bernt Skeie og Geir Magne Knutsen på tysdagens kick-off (foto: Gunn…


Maritime innovation and future opportunities

(Text by Stian Backe, Energy lab, University of Bergen) On November 16th 2016, NCE…