R&D and Education

Kicking off our new EU network

Do you want to learn more about opportunities for the maritime industries in Horizon…


Ny konkurranse for framtidas hurtigbåtar

Det nærmar seg ny offentleg konkurranse for utvikling av framtidas hurtigbåtar. Detaljar…


Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


Testfasilitetar for offshore vind inn i katapult-senter

Klyngepartnar UNITECH har inngått ein avtale om kjøp av den flytande havvindmølla Hywind…


Nye moglegheiter for støtte til hydrogen- og brenselcelleprosjekt

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) kjem no med ei ny utlysing innanfor…


Produksjon utan utslepp - nye samarbeid på gang

F.v. Nils Aadland, Hege Økland, Lars Petter Maltby, Helene Fladmark og Ivan Østvik…


Oppstart hydrogenferje 29. mars

Verdas første batteridrivne ferje, MS Ampere, blei utvikla i ein liknande konkurranse.…


Hydrogen success in Haugesund!

Initially Haugaland Kraft presented their innovative Utsira Island project. Among other…


Hydrogen and fuel cells for maritime use

Teknologistatus 22. februar: Hald deg oppdatert på hydrogen for maritim bruk!  NCE…


Be part of our Fish Farming Vessel-project?

NCE Maritime CleanTech har fått tildelt DIP-midlar frå DOGA for å utvikla framtidas…