Den 8. og 9. mars inviterte me alle klyngedeltakarar til to samlingar om offshore vind.

På arrangementet blei det diskutert korleis maritime operasjonar utnyttast i marknaden som oppstår i overgangen frå olje og gass til offshore vind og korleis reduserte kostnadar og nye teknologiar kan gjera offshore vind-marknaden stadig meir attraktiv for norsk leverandørar med offshore- og maritim kompetanse.

Presentasjonar frå arrangementet her