Verdas første batteridrivne ferje, MS Ampere, blei utvikla i ein liknande konkurranse.

Statens vegvesen startar no prosjektet med mål om å få utvikla og tatt i bruk hydrogenteknologi i ferjer. 29. mars er det dialogkonferanse i Stavanger.

Statens vegvesen ønsker å inngå kontrakt og driftsløyve for sambandet Hjelmeland – Nesvik – Skipavik for perioden 2021 t.o.m. 2030, samt utvikling av en hydrogen-elektrisk ferje for sambandet.

Å lykkast her kan bidra til å oppfylla kravet om nullutslippsteknologi for ferjestrekningar som ikke er eigna for fullelektrisk drift.

Meir informasjon den planlagde konkurransen ligg på Doffin.