Cluster

Me er blitt tildelt NCE-status!

F.v: Hege Økland (MCTW), Monica Mæland (Næringsminister), Nina Broch Mathisen (adm.dir…


SPIR-prisen til Maritime CleanTech

SPIR-prisen vart delt ut under Fornybarkonferansen 2014 den 12. juni. SPIR er ein…


Besøk hos samarbeidspartnarar i USA

Me var nyleg på studiebesøk hos to verdsleiande kompetansemiljø innan marin teknikk og…


Deltakarane samla til strategisamling

Maritime CleanTech samla sine deltakarverksemder til to innhaldsrike dagar på Bekkjarvik…


Tildelt status om Arena-klynge!

F.v: Statssekretær i NHD Halvard Ingebrigtsen, Politisk rådgiver Anja Kristin Salte…