News

Greener shipping - new funding possibility

Innovation Norway wants applications for greener ship solutions. 65 Million kroner is…


Maritime + media = innovation

Five companies from our cluster met five companies from our sister-cluster NCE Media.…


IMO states must act on shipping emissions

For the attention of Heads of state of IMO Member Countries We, the undersigned, call on…


Vårt innspel til industrimeldinga

Nærings- og fiskeridepartmentet har bedt oss om innspel til den nye industrimeldinga som…


Greenstat vil skapa nye løysingar

Greenstat er ny deltakar i klynga og opnar med å invitera alle klyngekollegaer til…


Kystrederiene klare for samarbeid

- Me ønsker å vera med der det skjer, seier Siri Hatland i Kystrederiene. Organisasjonen…


Masterstudent til di bedrift?

Samarbeidspartnar GCE Subsea legg til rette for at bedrifter i regionen vår kan ta inn…


Strategisnakk i Rosendal

Me samla klyngedeltakarane våre på Rosendal fjordhotell i byrjinga av juni. Her blei det…


Regjeringa høyrte på oss i NCE MCT

Frå møte med næringsministeren i februar i fjor. Frå venstre: Styreleiar i NCE MCT Ingve…


2 millionar kroner til prosjekt i klynga

I skarp konkurranse med andre klynger, fikk NCE Maritime CleanTech tidlegare i år tildelt…