News

Masterstudent til di bedrift?

Samarbeidspartnar GCE Subsea legg til rette for at bedrifter i regionen vår kan ta inn…


Strategisnakk i Rosendal

Me samla klyngedeltakarane våre på Rosendal fjordhotell i byrjinga av juni. Her blei det…


Regjeringa høyrte på oss i NCE MCT

Frå møte med næringsministeren i februar i fjor. Frå venstre: Styreleiar i NCE MCT Ingve…


2 millionar kroner til prosjekt i klynga

I skarp konkurranse med andre klynger, fikk NCE Maritime CleanTech tidlegare i år tildelt…


Dagleg leiar og prosjektleiar på plass

Styret har tilsett Hege Økland i den nyoppretta stillinga som dagleg leiar for…


SPIR-prisen til Maritime CleanTech

SPIR-prisen vart delt ut under Fornybarkonferansen 2014 den 12. juni. SPIR er ein…


Er dette framtidas kollektivtransport?

Maritime CleanTech West lanserer Urban Water Shuttle som svar på byane sine stadig…


Foresight-samling i Fitjar

MCTW har starta ein strategiprosess som skal bidra til å vidareutvikla og styrka…


18,5 millionar til Maritime CleanTech

Maritime CleanTech West har fått ei hyggeleg førjulsmelding! Innovasjon Norge har nemleg…