Politics

Sats på maritime skuletilbod i regionen

Samarbeidet mellom skule og næringsaktørar på Rubbestadneset er bra for både regionen og…


Nordisk treff i Bergen

I Norden er det ulike politiske satsingar på grøn teknologi i skipsfarten. På Nordic…


Regjeringa høyrte på oss i NCE MCT

Frå møte med næringsministeren i februar i fjor. Frå venstre: Styreleiar i NCE MCT Ingve…


Regjeringas havkonferanse i Bergen i mai

Regjeringa vil utvikle ei sterk norsk havklynge. For å skape meir blå vekst inviterer…


- Må ikkje mista kompetanse i krevjande tider

Meir ambisiøse miljø- og klimakrav i offentlege innkjøp var eit sentralt bodskap frå…


Nye ferjekontraktar krev miljøteknologi

Det grøne skiftet i maritim sektor har ført til store omstillinger. Fornybare løsninger…


Fellesnordisk prosjekt for reinare skipsfart

NCE Maritime CleanTech deltek i NordicMarina-Green maritimeA3-20 05 20 FIN. Amibsjonen er…


Innspel til Statens Vegvesen om klima- og miljøløysingar

Stortingsvedtaket om å stille krav til låg- og nullutslepps- teknologi i utlysinga av…


Møtte næringsministeren om blå vekst

Næringsminister Monika Mæland inviterte til høyringsmøte om blå vekst og maritim…


Møte med klima- og miljøministeren

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) møtte fleire representantar frå vår maritime…