Politics

Oppstart hydrogenferje 29. mars

Verdas første batteridrivne ferje, MS Ampere, blei utvikla i ein liknande konkurranse.…


I vest samarbeider vi for å utvikle ny havteknologi

Hege Økland, Owe Hagesæther og Tanja Hoel På Vestlandet utvikles nye samarbeid med…


Brazilian interest for our clean solutions

Frode Skaar frå Westcon presenterer erfaringar frå hybridisering av offshore-fartøy for…


Maritim21-rapporten klar

No er den nye forskings- og innovasjonsstrategien Maritim21 klar. Dagleg leiar i NCE…


IMO states must act on shipping emissions

For the attention of Heads of state of IMO Member Countries We, the undersigned, call on…


Vårt innspel til industrimeldinga

Nærings- og fiskeridepartmentet har bedt oss om innspel til den nye industrimeldinga som…


Sats på maritime skuletilbod i regionen

Samarbeidet mellom skule og næringsaktørar på Rubbestadneset er bra for både regionen og…


Nordisk treff i Bergen

I Norden er det ulike politiske satsingar på grøn teknologi i skipsfarten. På Nordic…


Regjeringa høyrte på oss i NCE MCT

Frå møte med næringsministeren i februar i fjor. Frå venstre: Styreleiar i NCE MCT Ingve…


Regjeringas havkonferanse i Bergen i mai

Regjeringa vil utvikle ei sterk norsk havklynge. For å skape meir blå vekst inviterer…