Politics

- Må ikkje mista kompetanse i krevjande tider

Meir ambisiøse miljø- og klimakrav i offentlege innkjøp var eit sentralt bodskap frå…


Nye ferjekontraktar krev miljøteknologi

Det grøne skiftet i maritim sektor har ført til store omstillinger. Fornybare løsninger…


Fellesnordisk prosjekt for reinare skipsfart

NCE Maritime CleanTech deltek i NordicMarina-Green maritimeA3-20 05 20 FIN. Amibsjonen er…


Innspel til Statens Vegvesen om klima- og miljøløysingar

Stortingsvedtaket om å stille krav til låg- og nullutslepps- teknologi i utlysinga av…


Møtte næringsministeren om blå vekst

Næringsminister Monika Mæland inviterte til høyringsmøte om blå vekst og maritim…


Møte med klima- og miljøministeren

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) møtte fleire representantar frå vår maritime…


Møte med Venstre-leiaren

Trine Skei Grande besøkte Haugesund og Maritimt Forum i forrige veke. Her gav dagleg…


Møte med Høgre-leiar Erna Solberg

I samband med Stordkonferansen var Erna Solberg på Stord. Det vart då sett av tid til ein…


Møte om det offentlege som miljøvenleg kunde

Forum for Miljøteknologi og Maritime CleanTech West samla ei rekke fylkespolitikarar frå…


Besøk av to ministrar

Nærings- og handelsminister Trond Giske var på Stord 6. september, og ynskte då å få ei…