Projects

DIP-midlar til Maritime CleanTech

Me har i tøff konkurranse med 145 andre søkjarar, fått tildelt midlar til gjennomføring…


Oppstart for MF Folgefonn-prosjekt

Ei gruppe medlemsbedrifter i MCTW fekk like før jul kr 18,5 mill frå Innovasjon Norge si…


18,5 millionar til Maritime CleanTech

Maritime CleanTech West har fått ei hyggeleg førjulsmelding! Innovasjon Norge har nemleg…